Як відобразити відсоток кредиту в обліку

Як відобразити відсоток кредиту в обліку

В ході своєї підприємницької діяльності найбільша частина компаній стикаються з необхідністю оформлення банківських кредитів. У зв’язку з цим перед бухгалтером постає задача правильно провести дану операцію і відобразити відсоток кредиту в бухгалтерському обліку організації. Для проведення даної процедури існує ряд правил, що регламентуються ПБО та Інструкції про застосування Плану рахунків.

Інструкція

  1. Враховуйте витрати, які пов’язані з виконанням зобов’язань за договором кредиту, отриманого підприємством, згідно з правилами, прописаними в Положенні з бухгалтерського обліку ПБУ 15/2008 «Облік витрат по кредитах і позиках», яке затверджене Наказом Мінфіну РФ № 107н від 06.10.2008 року. Відповідно до п.2 ПБО 9 / 99 і п.3 ПБУ 10/99, сума позики не може бути визнана як дохід підприємства при отриманні і витрати при поверненні.
  2. Відобразіть надходження грошових коштів кредиту на розрахунковий рахунок підприємства як довгострокової заборгованості по позиці. Для цього необхідно відкрити кредит за рахунком 67 «Розрахунки за довгостроковими позиками та кредитами» і дебет за рахунком 51 «Розрахункові рахунки». Дане правило прописано в п.2 ПБО 15/2008.
  3. Віднесіть витрати по кредиту, а саме виплату відсотків, до інших витрат. Згідно п.6 та п.7 ПБУ 15/2008, їх необхідно відобразити в бухгалтерському обліку за той звітний період, коли вони були прийняті. Облік суми відсотків ведеться відокремлено з відкриттям субрахунку 67.2 «Відсотки по позиці». Нарахування відсотків по позиці відображається на кредиті субрахунка 67.2 з кореспонденцією на дебет рахунку 91.2 «Інші витрати». Після того як буде проведена оплата витрат по кредиту, необхідно відобразити дану операцію по кредиту рахунку 51 «Розрахункові рахунки» і дебету за рахунком 67.2 «Відсотка по позиці».
  4. Проведіть у бухгалтерському обліку придбання майна, яке зазначено в договорі кредиту. Для цього відобразіть його вартість на кредиті рахунку 60 «Розрахунки з підрядниками і постачальниками» і дебеті рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» з посиланням на відповідний субрахунок. ПДВ врахуйте на дебеті рахунку 19.1. Здійснення оплати за майно проводиться відкриттям кредиту по рахунку 51 і дебету за рахунком 60. Після того як придбане основний засіб введено в експлуатацію, у бухгалтерському обліку виконується проводка з використанням кредиту по рахунку 08 і дебету за рахунком 01 «Основні засоби».