Як відобразити витрати майбутніх періодів

Як відобразити витрати майбутніх періодів

Витрати, які виробило підприємство у звітному періоді і які відносяться до майбутньої звітної дати, відображаються в бухгалтерському балансі як витрати майбутніх періодів. Як же все правильно оформити?

Вам знадобиться

- Комп’ютер;
- Калькулятор.

Інструкція

  1. Відносите до витрат майбутніх періодів всі витрати, які пов’язані з освоєнням і підготовкою нового виду діяльності, нової продукції, нових технологічних процесів, з ремонтом основних засобів; підпискою на спеціальну і періодичну літературу; орендною платою об’єктів основних засобів; придбанням ліцензії та інше.
  2. Відбивайте облік витрат майбутніх періодів у бухгалтерському балансі в рахунку 97. Враховуйте витрати за відповідними статтями витрат в дебетової частини. Відкривайте при необхідності окремі аналітичні рахунки для кожного виду витрат майбутніх періодів. Коли настане майбутній звітний проміжок часу, зі рахунку 97 необхідно списати відповідні витрати майбутніх періодів в частці, яка відноситься до поточної звітної дати. У цьому випадку включаються витрати основного виробництва, загальногосподарські та загальновиробничі витрати. Закрийте рахунок 97 до закриття рахунків 26 «Загальногосподарські витрати» і 25 «Загальновиробничі витрати».
  3. Складіть Відомість розподілу витрат майбутніх періодів для того, щоб списати з рахунку 97 всі витрати на витрати звітного року. У Відомості вказуйте точне значення суми витрат кожного аналітичного рахунку і правильно вибирайте базу для розподілу. Визначте собівартість об’єктів витрат майбутніх періодів і розподіліть їх за звітним років на відповідні рахунки тваринництва, рослинництва і промислових виробництв.
  4. Спишіть інші види витрат майбутніх періодів на рахунку загальногосподарських і загальновиробничих витрат згідно з термінами, встановленими для списання цих витрат до витрат виробництва. Якщо строк списання не встановлено, то підприємство визначає його самостійно. Рішення про це затверджується розпорядженням та наказом керівника фірми. Витрати майбутніх періодів пов’язані з орендної плати, плати за телефон та інші, списують як витрати того періоду, до якого відноситься їх оплата. Сальдо, яке залишиться на рахунку 97, позначає суму витрат, які відносяться до не настало майбутньої звітної дати.