Як відобразити витрати по банку

Як відобразити витрати по банку

Будь-яке підприємство незалежно від виду діяльності та режиму оподаткування користується послугами банків і, природно, платить певну комісію за банківське обслуговування. Незважаючи на те, що дані процедури стали вже давно буденними, звичними, у багатьох бухгалтерів часом виникають труднощі з відображенням витрат по банку в бухгалтерському та податковому обліку.

Інструкція

  1. Читайте п.4 і п.11 ПБУ 10/99 «Витрати організації». У даному документі вказується, що витрати на банківське обслуговування необхідно відносити в бухгалтерському обліку до інших витрат підприємства. Згідно п.18 ПБУ 10/99 визнання даних витрат по банку необхідно віднести до того звітного періоду, коли були надані послуги, а не на дату фактичної оплати. Винятком є ​​суб’єкти малого підприємництва, які користуються касовим методом для ведення бухгалтерії. У цьому випадку витрати по банку визнаються на дату фактичної оплати.
  2. Складіть і підпишіть договір з банком на обслуговування банківського рахунку, вкладу, кредиту або іншого виду взаємовідносин. При тому в угоді має бути вказано розмір комісії для різних операцій, передбачених банківським обслуговуванням.
  3. Відобразіть витрати по банку на дату їх визнання відкриттям дебету за рахунком 91.2 «Інші витрати» і кредиту по рахунку 76 «Розрахунки з різними кредиторами і дебіторами» або рахунку 60 «Розрахунки з підрядниками і постачальниками». Після того як комісія банку буде фактично сплачена, необхідно списати дані витрати з дебету рахунку 76 або 60 на кредит рахунку 51 «Розрахункові рахунки».
  4. Якщо підприємство понесло витрати по банку, які пов’язані з придбанням програмного забезпечення для роботи з Банком-Клієнтом, то такі витрати відображайте на дебеті рахунку 97 «Витрати майбутніх періодів» і кредиті рахунка 76 або 60. Далі необхідно проводити щомісячне списання витрат на експлуатацію програми рівними частками на дебет рахунку 91.2. Кількість списань залежить від терміну дії договору з обслуговування Банк-Клієнта.
  5. Враховуйте витрати по банку в податковому обліку залежно від прийнятої системи оподаткування. Якщо використовується загальна система, то комісія банку може бути віднесена до інших або внереалізованних витрат. При ССО податкова база не зменшується на суму витрат по банку, винятком є ​​об’єкт оподаткування «доходи мінус видатки». При ЕНВД банківські витрати зовсім не впливають на податковий облік.