Як відобразити заборгованість


 

Якщо підприємство не виконує в необхідні терміни свої зобов’язання перед бюджетом, контрагентами або працівниками, то у нього виникає заборгованість перед ними. У цьому випадку бухгалтер повинен правильно відобразити ці суми в бухгалтерському обліку.Інструкція

  1. Вказуйте нарахування сум до оплати на відповідних рахунках. Якщо ви купуєте якусь продукцію або замовляєте виконання робіт або послуг, всі розрахунки відображаються на рахунках 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або 76 «Розрахунки з кредиторами». Платежі до бюджету обліковуються на рахунку 68 «Розрахунки з податків і зборів», а для розрахунків по заробітній платі використовується рахунок 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці». При цьому до фактичного перерахування цих сум вони вказуються на кредиті цих рахунків.
  2. Проведіть оплату за товар, платіж до бюджету або видачу заробітної плати. В цьому випадку перераховані суми відображаються на кредиті рахунку 50 «Каса» або 51 «Розрахунковий рахунок» в кореспонденції з відповідним рахунком.
  3. Визначте, утворилися залишки на звітну дату за рахунком 60, 76, 70 або 68. Для цього відніміть з кредиту рахунку його дебет. Наявність позитивного сальдо говорить про формування заборгованості підприємства перед контрагентами. Крім цього залишки перевіряються за такими рахунками, як 66 і 67 «Розрахунки по кредитах і позиках», 73 «Розрахунки з персоналом», 71 «Розрахунки з підзвітними особами» та інше.
  4. Відобразіть в бухгалтерському обліку надходження авансових платежів за товар. В цьому випадку до фактичної передачі товару за підприємством числиться заборгованість на суму передоплати, яка обліковується на кредиті рахунку 62 «Розрахунки з замовниками та покупцями». Якщо протягом зазначених термінів підприємство не виконує свої зобов’язання, дані суми підлягають відображенню в складі його кредиторської заборгованості.
  5. Підведіть підсумки по заборгованості підприємства. Наявність кредитового залишку на рахунках відображається в кінці звітного періоду в бухгалтерському балансі за рядком 620 розділу «Короткострокові зобов’язання» з розшифровкою заборгованостей.