Як відобразити збиток минулого року

Як відобразити збиток минулого року

Для того щоб всі бухгалтерські завдання були виконані в повному обсязі, бухгалтеру необхідно заповнювати щорічний звіт про прибутки і збитки підприємства. Такий звіт повинен містити результати всієї фінансової діяльності організації за звітний період. Як відобразити збиток минулого року, повинен знати кожен бухгалтер.

Інструкція

 1. Насамперед необхідно знати, що заповнюючи звіт доходів та витрат, необхідно відображати ці самі доходи і витрати по підрозділах, у разі якщо такі є в організації. Крім цього важливо знати, що збиток, що утворився на підприємстві, в документації слід позначати в дужках.
 2. Вкажіть у крайній графі звіту дату звітного періоду і дату періоду року, який передував справжньому звітному році. Перейдіть до заповнення необхідних облікових показників. Тут важливо пам’ятати про те, що в останню колонку вносяться дані, які були отримані в минулому році, їх слід просто перенести з попереднього звітного року.
 3. Вкажіть кількість доходів і видатків у першому розділі зазначеного звіту, що утворилися в результаті виконання підприємством звичайних видів діяльності. Для цього:

  Заповніть графу «Дохід» (010). При цьому важливо пам’ятати, що ця графа заповнюється за мінусом податку на додану вартість і акцизів.
 4. Вкажіть в графі «Собівартість продажів» (020) усі витрати, які пов’язані з придбанням, виготовленням або виконанням підприємством послуг, товарів і робіт.
 5. Заповніть графу «Валовий прибуток» (029). Для цього необхідно відняти відомості графи 020 з графи 010.

  Потім — «Комерційні витрати» (030). У цій графі вкажіть всі витрати, які пов’язані зі збутом продукції підприємством.
 6. Внесіть в графу «Управлінські витрати» (040) необхідні дані. У цій графі зазначаються всі витрати, які пов’язані з оплатою праці всього адміністративного апарату управління підприємством.
 7. Заповніть графу «Прибуток (збиток) від продажу» (050). Тут необхідно відобразити фінансовий результат звичайних видів діяльності підприємства. Для отримання такого результату необхідно підсумувати графи «Комерційні витрати» (030) і «Управлінські витрати» (040), після чого вирахувати різницю між отриманими даними і даними з графи «Валовий прибуток (збиток)» (029). У разі якщо отримана сума менша нуля, результат слід взяти у квадратні дужки. Перейдіть до заповнення другої частини звіту.
 8. Заповніть графу «Відсотки для отримання» (060). Пам’ятайте — в дану суму не можна включати дивіденди, що отримані шляхом вкладення в статутний капітал підприємства інших організацій. Заповніть графу «Відсотки до сплати» (070). У цю суму не повинні включатися відсотки за кредитами і позиками.
 9. Впишіть необхідні дані в графу «Доходи від участі в інших організаціях» (080). Заповніть графи «Інші операційні доходи» (090) і (100), далі — «Позареалізаційні доходи» (120). У цій графі необхідно вказати всі неустойки, пені, штрафи.
 10. Вкажіть в графі «Позареалізаційні витрати» (130) усі суми, виплачені як відшкодування збитків.

  Перейдіть до заповнення третьої частини звіту.
 11. Заповніть графу «Прибуток (збиток) до оподаткування» (140). Для цього необхідно взяти дані граф 050, 060, 080, 090, 120, 070, 100, 130 і підсумувати їх. Заповніть графу «Відстрочені податкові активи» (141), «Відстрочені податкові зобов’язання» (142) і впишіть необхідні дані в графу «Поточний податок на прибуток» (150). Вкажіть в графі «Чистий прибуток (збиток) звітного періоду» (190) усі відомості, які виходять в результаті складання граф 140, 141, 142, 150. Готово.

Корисні поради

Прикладіть до свого звіту довідковий розділ, заповнений належним чином.