Як відобразити збиток у декларації з податку на прибуток

Як відобразити збиток у декларації з податку на прибуток

Якщо підприємство в поточному податковому періоді отримало збиток у результаті основної або неосновної діяльності, воно має право врахувати суму збитку при розрахунку податку на прибуток. Більш того, це можна зробити не відразу.

Вам знадобиться

форма декларації з податку на прибуток.

Інструкція

  1. Платник податку має право зменшити податкову базу з податку на прибуток на суму отриманого збитку. Збиток може зменшувати податкову базу поточного податкового періоду або будь-якого податкового періоду протягом найближчих 10 років. Це називається «переносити збиток на майбутнє». У декларації з податку на прибуток сума таких збитків відображається в додатку 4 до листа 02. У рядках 010-130 зазначається залишок неперенесених збитку на початок податкового періоду, окремо до 01.01.2002 р. і після цієї дати. Після до 01.01.2002 р. суми вказуються з розбивкою по роках.
  2. Суму збитку за поточний податковий період або тієї частини збитку, яку ви хочете «списати» зараз, а не переносити на майбутнє, ви записуєте в рядку 150 додатка 4 до листа 02, а в рядки 160-180 — залишок неперенесених збитку на кінець податкового періоду , так само з розбивкою до 01.01.2002 р. і після.
  3. Збитки поточного податкового періоду докладно розписуються на попередніх листах декларації, а саме в додатках 2 і 3 до аркуша 02. Так, наприклад, сума збитку від реалізації основного майна відображається в додатку 3. Види реалізованого майна враховуються роздільно (амортизируемое окремо, земельні ділянки окремо). Слід розрізняти загальну суму збитку від реалізації (вона відображається в додатку 3 до листа 02) і ту суму, яка припадає на поточний звітний (податковий) період (відображається у додатку 2 до листа 02). Наприклад, збиток від реалізації об’єкта амортизується майна списується рівними частками протягом строку корисного використання, і щоб розрахувати суму збитку, що припадає на поточний звітний період, необхідно розділити загальну суму збитку на кількість залишилися місяців до кінця терміну корисного використання і помножити на кількість місяців у звітному періоді.
  4. Збиток за результатами основної діяльності підприємства (за системою «доходи мінус витрати»), а також підсумковий збиток, що впливає на податкову базу, відображаються в аркуші 02 «Розрахунок податку на прибуток організацій». Які рядки яких листів для цього треба підсумовувати, зазначено в самій декларації.

Джерела