Як відобразити збиток у звіті про прибутки та збитки


 

Звіт про прибутки та збитки складається за формою № 2 і містить в собі наступну інформацію: доходи і витрати по звичайних видах діяльності, прибуток / збиток до оподаткування, інші доходи та витрати, чистий прибуток / збиток звітного періоду, розрахунки з податку на прибуток, а також довідкову інформацію.Інструкція

  1. Розшифруйте в звіті окремі види збитків і прибутків. Складайте звіт з початку року, а всі показники приводите в порівнянні з тим же періодом минулого року. Врахуйте, що всі показники поточного періоду повинні зіставлятися з показниками минулого року, винятком є ​​випадок змін у законодавстві або облікової політики підприємства.
  2. Виконайте нумерацію рядків звіту згідно з наказом Держкомстату України № 475, якщо ж у вас є рядки, за якими не встановлені коди, нумеруйте їх самостійно. Цифрову інформацію відображайте в тисячах рублів, у вигляді цілих чисел. Якщо ж суми більше значні, тоді заповнюйте звіт про прибутки в мільйонах.
  3. Відобразіть в звіті витрати на рекламу, їх ви можете включити у витрати поточного періоду; тоді відобразіть їх у рядку 030 «Комерційні витрати». Або розподіліть їх між вартістю різних видів продукції / робіт / товарів / послуг. Тоді вони включаються в рядок 020 «Собівартість». Рядки 060-100, що відображають інші доходи і витрати, заповнюються згідно з рахунком 91. Заповніть рядки 060 і 070, внесіть до них інформацію про суми відсотків, які організація повинна заплатити або отримати. Наприклад, отримання по депозитах, облігаціях або виплати банку.
  4. Відобразіть в рядку 050 фінансовий результат діяльності підприємства (продажу товарів / робіт / продукції / послуг). Визначте його наступним чином: різниця між виручкою, яка відображена в рядку 010, та сумою витрат, зазначеної в рядках 020, 030, 040. Якщо за звітний період підприємство знаходилося в збитку, відобразити його необхідно в рядку 050 з негативним значенням. Інформація про прибутки та збитки є найбільш значущою частиною бухгалтерської звітності підприємства; вона доповнює і розвиває дані, які представлені в балансовому звіті, як остаточно оформлений результат.