Як відобразити збиток в бухобліку

Як відобразити збиток в бухобліку

Збиток є негативним результатом господарської діяльності організації. На його освіту впливають багато факторів, як зовнішні, так і внутрішні. Збиток підприємства необхідно відображати в бухгалтерському балансі в кінці звітного року.

Інструкція

 1. Складаючи бухгалтерський баланс, пам’ятайте, що аргументами для утворення збитків в організації є: падіння попиту і зниження вартості на продукцію, неможливість збуту продукції, ремонт техніки або виробничих приміщень, який відразу списується на витрати компанії.
 2. Варто зауважити, що у звітності збиток відразу привертає велику увагу з боку податкових органів, і може привести до виїзних перевірок організації. Представники податкових органів вимагають обгрунтувати причини виникнення збитку в компанії, оскільки його наявність зменшує або зовсім ліквідує податок на прибуток. Згідно 252 статті НК РФ, є дві умови для визнання витрат. До них відносяться економічна обгрунтованість і документальне підтвердження витрат. Тому потрібно запастися необхідними довідками та документами, що підтверджують збитки і витрати.
 3. Улюбленим способом бухгалтерів приховати збитки підприємства є віднесення частки витрат на рахунок номер 97 «Витрати майбутніх періодів». Але не за всі збитки можна звітувати такою проводкою, оскільки можуть виникнути порушення ведення бухгалтерського обліку, що призведе до штрафних санкцій.
 4. Облік збитку при загальній системі бухобліку грунтується на списання витрат організації та результатів її діяльності на Дебет рахунку номер 99 «Прибутки та збитки»:

  - Кредит рахунку 90-9 (розрахунок за звітний період по звичайних видах діяльності);

  - Кредит рахунку 91-9 (розрахунок результату за звітний період за іншими операціями)

  Проведіть реформацію балансу за підсумками минулого року, при якій сальдо субрахунків під номерами 90-1 — 90-4, 90-9, 91-1, 91-2 повинно бути рівним нулю.
 5. Одночасно із закриттям звітного податкового періоду при збитках в організації потрібно вказати умовний дохід з податку на прибуток, що розраховується як добуток сумарного сальдо за субрахунками 90-9 і 91-9 і ставки податку на прибуток (20% станом на 2011 рік). Отриманий результат відобразіть на субрахунку рахунку 99 «Умовний дохід з податку на прибуток».

  Проводка нарахованої суми повинна мати наступний вигляд:

  - Дебет рахунку номер 68 «Розрахунки за податком на прибуток» — Кредит рахунку номер 99 субрахунок «Умовний дохід з податку на прибуток».

  На ту ж суму одночасно слід зробити проводку:

  - Дебет рахунку 09 «Відстрочені податкові активи» — Кредит рахунку 68 субрахунок «Розрахунки з податку на прибуток».
 6. Умовний дохід кваліфікується як витрати, перенесені на майбутнє, що дозволяють зменшувати базу оподаткування в наступних періодах, згідно 283 статті глави 25 НК РФ. При розрахунку результату діяльності підприємства разом з поточним збитком і податком на прибуток можна врахувати витрати, отримані в попередніх податкових періодах. Для цього необхідно дотримуватися двох правил: збитки переносяться на термін не більше ніж на 10 років, і витрати погашаються в порядку їх отримання.