Як відобразити збиток

Як відобразити збиток

Збиток у підприємства може утворитися за результатами фінансового року. Бухгалтеру слід пам’ятати, що збиток у звітності привертає увагу представників податкових органів до діяльності компанії.

Інструкція

 1. Жоден нормативний акт не вимагає від платників податків обгрунтовувати збиток, але щоб задовольнити інтерес податкових органів стоїть добре сформулювати пояснення з приводу його виникнення і в якості аргументів навести конкретні причини.

  При застосуванні загальної системи оподаткування та ПБО 18/02 за підсумками року в якості причин виникнення збитку використовуйте такі аргументи:

  1. Виникли труднощі зі збутом продукції, тому виручка падає швидше, ніж знижуються витрати.

  2. Через падіння попиту змушені знизити ціни на продукцію, іноді навіть нижче собівартості.

  3. Був проведений ремонт виробничих приміщень, і його вартість відразу врахована в складі витрат.
 2. При закритті звітного періоду формуйте сальдо на субрахунку 90-9 і списуйте на рахунок 99 «Прибутки та збитки», субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування».

  При одержанні збитку сформуйте записи: Дебет 99 субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування» Кредит 90-9 — відображається збиток за видами діяльності за звітний період і Дебет 99 субрахунок «Прибуток (збиток) до оподаткування» Кредит 91-9 — - відображається збиток за іншими операціями за звітний період.
 3. При застосуванні ПБУ 18/02 одночасно із закриттям звітного періоду слід відобразити в обліку умовний дохід. Він виникає при отриманні збитку у підприємства. Для розрахунку цього показника сумарне сальдо по субрахунку 90-9 і субрахунку 91-9 помножте на ставку податку на прибуток (20%).

  Суму умовного доходу відобразіть записами: Дебет 68 «Розрахунки з податку на прибуток» Кредит 99 «Умовний дохід з податку на прибуток» — нараховується сума умовного доходу за звітний період і Дебет 09 Кредит 68 — відображається відстрочений податковий актив з збитку.

Зверніть увагу

Сальдо на 1 січня наступного року за субрахунками 90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-9, 91-1, 91-2 повинна дорівнювати нулю. Для цього потрібно провести реформацію балансу за підсумками року.