Як відповідати на дипломі

Як відповідати на дипломі

Захист дипломної роботи — не менш відповідальний і хвилюючий крок, ніж процес написання. За короткий час треба встигнути коротко, чітко і влучно охарактеризувати основні моменти проведеного наукового дослідження.

Інструкція

  1. Складіть письмовий план захисної промови. Уникайте труднопроизносимих і складних для сприйняття слів і фраз. Враховуйте, що захист диплома складається з трьох основних частин: вступної, основної та заключної.
  2. Після привітання членів екзаменаційної комісії, повідомте у вступній частині промови тему дипломної роботи, її актуальність, мету, об’єкт і предмет дослідження. Не поспішайте, т.к. швидка мова провокує поверхневе дихання і посилює хвилювання.
  3. Переходьте до основної частини захисту дипломної роботи. Теоретичні тези, що стосуються теми диплома, приводите в стислому вигляді — одним-двома реченнями. Оптимальна кількість тез становить три-чотири. Дайте коротку характеристику досліджуваного об’єкта, повідомте результати аналізу даного об’єкта — в рамках, що стосуються теми диплома. Вкажіть причини, які гальмують ефективне функціонування даного об’єкту.
  4. Висвітлюючи результати практичної діяльності, посилайтеся на конкретні дані, базу досліджень. Вкажіть, на якому підприємстві або в якій установі застосовувалися методики та експерименти для перевірки теоретичних даних. Підкріплюйте затвердження точними фактами і цифрами.
  5. Повідомте про результати, які були досягнуті в ході практичних досліджень. Додайте рекомендації щодо вдосконалення досліджуваного процесу або явища. Освітіть плановані результати, яких може досягти підприємство після впровадження методики у виробництво. Слідкуйте за логічністю побудови виступу.
  6. Заключну частину роботи оформіть у вигляді висновків за результатами наукового дослідження. У більшості випадків це позитивний результат, досягнення якого можливе після реалізації запропонованих заходів. Закінчіть мова подячними словами, наприклад: «Спасибі за увагу».

Корисні поради

Не підглядайте в чернетку: ви повинні пам’ятати більшість даних дипломної роботи напам’ять. Час захисної промови має розподілятися наступним чином: 10-15% — на вступну частину, 80% — на основну, 5-10% — на заключну.