Як відрізнити герундій від причастя


 

Герундій — неособисту форма дієслова, що володіє ознаками дієслова та іменника. Вони завжди мають закінчення-ing. Від дієприкметників його відрізняють за допомогою контексту.


Вам знадобиться

Англо-російський тлумачний словник.

Інструкція

  1. Подивіться, що визначає слово з закінченням-ing. Якщо воно характеризує іменник, то це не герундій, а причастя. Наприклад, «I think that a (який? Що робить?) Playing child will have a better imagination» (Я вважаю, що у що грає дитини уяву буде краще). В даному випадку playing характеризує дитини. Дитина — це іменник. Отже, playing — це причастя.
  2. Задайте питання до слів, що закінчуються на-ing. Якщо можна поставити запитання «що роблячи?», То це знову не герундій, а дієприслівник. Наприклад, «Mary sat (що роблячи?) Looking at the window» (Марі сиділа, вдивляючись у це вікно).
  3. Погляньте на слова, що стоять поруч. Герундій не може вживатися з артиклем, але може вживатися з прийменником. Розглянемо речення «Please stand during the reading of this book. It is not a time for playing». Тут reading — причастя, бо вживається з певним артиклем the, а playing — причастя, бо вживається з прийменником for.
  4. Погляньте: якщо слово з закінченням-ing пов’язано із залежним словом за допомогою прийменника of, то це не герундій, а якщо воно керує залежним словом за допомогою знахідного відмінка, то це, можливо, герундій. Наприклад, «I was embarrassed by the dancing of that woman». (Я був збентежений танцем цієї жінки). А от пропозицію з герундієм: «In reading the poem she made a few mistakes» (Вона зробила кілька помилок при читанні цієї поеми).
  5. Визначте, вжито чи слово з закінченням-ing в складі складного доповнення. Якщо так, то це герундій. Наприклад, «I watched he singing with admire» (Я із захопленням спостерігала, як він співає).

Зверніть увагу

Герундій також можна сплутати з дієприслівником або віддієслівним іменником.

Корисні поради

Найчастіше герундій позначає процес, в російській мові подібної форми немає. Але просторічні «нічогонероблення» і «дуракаваляніе» дуже підходять за змістом.