Як відрізнити категорію стану від прислівники

Як відрізнити категорію стану від прислівники

Вперше категорію стану в окрему частину мови виділив Л. В. Щерба, відомий російський лінгвіст, визначивши її особливості в порівнянні з нарєчієм. Питання про поділ цих груп слів в самостійні частини мови досі є відкритим. Загальною ознакою для них є їх незмінюваність. Щоб відрізнити категорію стану від прислівники, слід застосовувати певний алгоритм дій.

Інструкція

 1. Визначте граматичне значення слова

  • Прислівник позначає ознаку дії (біг швидко), іншої ознаки (дуже веселий), рідше — ознака предмета (туфлі впору).

  • Категорія стану позначає стан живих істот (мені радісно) і природи (на вулиці холодно).
 2. Визначте, від якої частини мови залежить аналізоване слово

  • Прислівник залежить від дієслова (рідше від прикметника, іншого прислівники і іменника). Він одягається (як?) Тепло.

  • Категорія стану є незалежним словом, тобто до нього не задається питання від іншого члена пропозиції. Мені тепло.
 3. Визначте, на яке питання відповідає аналізоване слово

  • Прислівник відповідає на питання обставин (Як? Коли? Де? Чому? Навіщо? Та ін) Він (як?) Сумно посміхнувся.

  • Категорія стану відповідає на запитання коротких прикметників у формі середнього роду (Яке?) Мені (як?) Сумно.
 4. Визначте синтаксичну роль слова в реченні

  • Прислівник звичайно є обставиною, рідше — неузгодженим визначенням.

  • Категорія стану є присудком в односкладних безособових речень, тобто в такому, де немає і не може бути підмета.
 5. Додатковою ознакою, за яким можна розрізнити прислівник і категорію стану, є їх розряд.

  • Прислівники бувають означальні, що характеризують дію або ознаку з боку якості, кількості, способу вчинення дії (добре, досить, спільно). Обставинні прислівники служать показниками просторових, часових, причинних, цільових відносин (далеко, вчора, зопалу, навмисне). Особливу групу складають займенникові прислівники (там, туди, так).

  • Категорію стану утворюють слова на-о, співвідносні з короткими прикметниками у формі середнього роду однини (тихо, рано, смішно) або не співвідносні з ними (можна, треба, соромно). Також до категорії стану відносяться слова, c етимологічної точки зору пов’язані з іменами іменниками, які виражають оцінку стану з боку емоційної і морально-етичної (шкода, соромно, полювання, пора).