Як відрізнити метафору від епітета

Як відрізнити метафору від епітета

Епітети й метафори відносяться до спеціальних засобів виразності мови, які називаються тропами. В основі тропів лежить використання переносного значення слова. Іноді виникає необхідність розрізнити метафору і епітет. Лінгвістична наука все слова, використані в переносному значенні, називає метафорою, проте в літературознавстві закріплені чіткі визначення.

Інструкція

 1. До епітетів відносять образні визначення, які виділяють істотну рису в зображуваному явищі (сивий туман, бездонне небо). Метафора — це слово або вираз, що вживається в переносному значенні на основі подібності предметів чи явищ за обраною ознакою (лавина зірок, стіна вогню).
 2. Розрізнити епітет і метафору можна за способами вираження різними частинами мови. Епітети можуть виражатися:

  - Прикметниками (сумна земля);

  - Іменниками в якості додатків (чарівниця-зима);

  - Говірками, виступаючими образними визначеннями дій (мовчазно застигли сосни);

  - Дієприслівниками, близькими за значенням до образним визначенням дій (котяться хвилі, трясучи і виблискуючи).

  Предмет, дія або явище, до якого дається визначення, завжди вказані в пропозиції.

  Метафора найчастіше виражається іменниками або поширеними конструкціями, що включають різні частини мови (Запашний дощ пелюсток черемхи трохи бризкає). Зазвичай метафора — це більш розгорнута конструкція, ніж епітети.
 3. Залежно від вираження авторської оцінки всі епітети поділяються на образотворчі, що виділяють істотна ознака зображуваного (мертва земля), і виразні, що дають авторську оцінку предмету (божевільна натовп). В основу метафори покладено подібність предметів за формою, кольором, розмірами, відчуттів і т.д. Тому метафори завжди є засобом вираження авторської характеристики предмета (перлина поезії, вогонь любові).
 4. Особливістю епітета є його «вміння» вбирати в себе властивості багатьох тропів, в тому числі і метафор. У такому випадку визначають метафоричний епітет (золота осінь, руде сонце). Також і епітет може бути включений в розгорнуту метафору. («Топі та болота. Синій плат небес». С. Єсенін)