Як відрізнити прислівник від інших частин мови

Як відрізнити прислівник від інших частин мови

Поверхневе знайомство з прислівниками у школярів відбувається ще в початкових класах. Детальніше ознайомитися з їх граматичними ознаками, відмінними рисами вони починають в середній ланці. Якщо учні не повною мірою засвоять цей матеріал, то у них можуть виникнути проблеми в написанні прислівників і схожих за звучанням імен іменників.

Інструкція

  1. Перш за все, ви повинні з’ясувати для себе, що прислівник є самостійною частиною мови. Однак, на відміну від іменників або дієслів, воно не змінює своєї форми, тобто воно не відмінюється, не схиляється, не зміняться за часами і т.д.
  2. Нарачіе знаходиться найчастіше при дієслові або прикметнику у вигляді обставини і відповідає на питання «як?», «Де?», «Коли?», «Куди?» і т.д.
  3. Наприклад, у іменника можна визначити рід, відмінок, число, відмінювання і т.д. Залежно від форми вживання в ньому змінюється і закінчення. Прислівник ж залишається постійним, тому в нього немає закінчення, навіть нульового.
  4. Самостійні частини мови (дієслово і прикметник) позначають дію і ознака відповідно.
  5. Прислівник ж зазвичай позначає ознаку дії або ознаку іншої ознаки. Це означає, що воно може пояснювати дію, укладену в дієслові, або уточнювати якусь якість. Наприклад, у словосполученні «дуже допоміг» наречие «дуже» позначає ознаку дії, а в словосполученні «дуже приємний» — ознака іншої ознаки.
  6. Якщо прикметник, займенник або числівник узгоджуються з іменником, тобто вживаються в тій же формі і змінюють її відповідно, то прислівник не має граматичної узгодженості ні з якою-небудь частиною мови.
  7. Дуже складно буває відрізнити прислівник від іменника з прийменником, схожого за звучанням, але різні за написанням. Наприклад, у словосполученні «приїхати вчасно» наріччя пишеться разом. Воно знаходиться при дієслові у вигляді обставини, відповідає на питання «коли?», Позначає ознаку дії, не змінює своєї форми ні за яких обставин.
  8. У словосполученні «під час уроку» слово «у» є приводом, а «уроку» — іменником. Як відомо, прийменники з іменниками пишуться роздільно. Ви зможете відкинути привід, і слово буде мати сенс, чого не можна буде виконати з нарєчієм.