Як відрізняти причастя від дієприслівники

Як відрізняти причастя від дієприслівники

Причастя і дієприслівники, так само як і причетні і дієприслівникові звороти, виконують в реченні різні функції, виконують різні ролі. Вони також мають яскраво виражені морфологічні відмінності.

Інструкція

 1. Причастя (причетний оборот) обов’язково відноситься до визначеного слову — імені іменника або займенника, залежить від нього, змінюється за числами, родами і відмінками, має повну і — деякі — коротку форму.

  Наприклад: усміхнений чоловік; нас, підписалися під даним документом, …

  Як визначається слова можуть виступати й інші іменні частини мови, якщо вони вжиті у значенні іменника.

  Наприклад: прибрати їдальня; «154-й», який попросив посадку, … (Про літак).

  Дієприслівник або дієприкметниковий оборот відноситься тільки до дієслова-присудка і позначає додатковий дію при основному, вираженому дієсловом. На відміну від причастя, дієприслівник — незмінна словоформа.

  Наприклад: лежав, не ворушачись; мерзли, стоячи на вітрі.
 2. Причастя і причетний оборот виконують у реченні функції визначення — одиночного або поширеної, узгодженого або неузгодженого, відособленого або необособленное.

  Наприклад: заспокоїти дерева безшумно і покірно ронили жовте листя.

  Причастя в короткій формі вживаються тільки в якості іменної частини складеного присудка.

  Напр.: Волосся посріблені ранньою сивиною.

  Дієприслівник і дієприкметниковий оборот виступають в ролі різних обставин.

  Бліднучи, зоря затихає (І. Нікітін).
 3. Формальними ознаками, які відрізняються причастя та дієприслівники, є суфікси.

  У шкільних класах вся інформація про суфіксах зведена в таблиці, які розміщені на стінах. Для зручності їх можна виписати, наприклад, на обкладинку зошита.

  Словотворчі суфікси дійсних дієприкметників:-ущ-(-ющ-),-ащ-(-ящ);-ВШ-,-ш-; пасивних: — ом-(-ем-),-им-,-Енн-, — нн-,-т-.

  Словотворчі суфікси дієприслівників недоконаного і доконаного виду:-а-,-я-,-учи-,-ючи-,-в-,-воші-,-ши-.