Як вийти зі складу ТОВ


 

Будь-коли один із засновників має право вийти зі складу учасників ТОВ. Для цього складається заяву на ім’я директора суспільства. З моменту подачі цього документа протягом 6 місяців підприємством виплачується дійсна вартість частки учасника, що вийшов. Організацією, в свою чергу, вносяться зміни до статуту шляхом подачі форми р13001 в реєструючий орган.


Вам знадобиться

— Протокол ради учасників або наказ директора;
- Документи компанії;
- Статут товариства;
- Бухгалтерська звітність;
- Заява про вихід зі складу ТОВ;
- Бланк заяви р13001.

Інструкція

  1. При бажанні вийти зі складу учасників ТОВ напишіть заяву на ім’я керівника фірми. У документі вказується дата, висловлюється прохання про вихід з товариства. Як правило, в статуті компаній з такою ОПФ прописується обов’язок директора про визначення складу фірми. Якщо установчим документом передбачено, що визначати склад входить у повноваження ради учасників, складіть заяву на ім’я засновників.
  2. Учасниками товариства складається протокол на зборах засновників. Радою учасників виноситься на порядок денний можливість виходу з ТОВ. При складанні протоколу користуйтеся відомостями, зазначеними у статуті. Деякі компанії прописують в цьому документі можливість вільного виходу з товариства. В такому випадку директором складається наказ про виключення зі складу засновників фізичної особи, який написав заяву.
  3. Врахуйте, що протягом шести місяців з початку року, наступного за тим роком, в якому складено заяву і передано учасникам або директору товариства, підприємством виплачується вартість вашої частки. Вона визначається на підставі бухгалтерської звітності шляхом вирахування з вартості чистих активів ТОВ статутного капіталу. Якщо отримана різниця не виправдовує вашу долю, розмір капіталу підприємства зменшується на ту суму, якої не вистачає для виплати дійсної вартості частки в повному обсязі.
  4. Як правило, для визначення дійсної вартості частки запрошується оцінювач з боку, який не зацікавлений ні тієї, ні іншою стороною, тобто ні ТОВ, ні вийшли учасником.
  5. Ви маєте право продати свою частку суспільству, якщо таке передбачено статутом. Відповідно, складіть на ім’я директора компанії повідомлення. У ньому пропишіть персональні дані людини, якій передаєте право користування своєю часткою. Вкажіть, який відсоток від статутного капіталу становить ваша частка.
  6. Складіть договір купівлі-продажу. У ньому пропишіть умови передачі права користування часткою іншому учаснику. Завірте договір підписом засновника, своїм підписом, печаткою ТОВ.
  7. Після вашого виходу зі складу ТОВ підприємством заповнюється форма р13001, в якій заповнюється лист Г про припинення прав на частку. Протокол про вихід з товариства або наказ директора, заява, нова редакція установчого документа передаються до податкового органу, яким вносяться відповідні зміни до статуту.