Як викладати математику

Як викладати математику

«Життя прикрашається двома речами: заняттям математикою і її викладанням» говорить знаменитий вислів відомого французького вченого Симеона Пуассона. «Математика — цариця наук» — ще один вислів не менш відомого стародавнього математика Карла Гаусса. У всі часи людей цікавила ця наука і методи її викладання. Як же навчати математики так, щоб пробудити інтерес до цієї непростої, але дуже важливого предмету?

Інструкція

 1. Готуйтеся до уроку математики заздалегідь: чітко продумуйте його структуру, використовувані форми, методи і засоби навчання.
 2. Орієнтуйтеся при підготовці до уроку на сучасні освітні стандарти і навчальну програму, що регламентують зміст навчального курсу «Математика» на різних освітніх рівнях.
 3. Доводьте на конкретних прикладах, де це можливо, зв’язок математики з практичною діяльністю людини, тобто показуйте її актуальність у сьогоднішньому світі.
 4. Використовуйте різноманітні методи навчання:

  - Словесні (лекції, бесіди, диспути);

  - Наочні (таблиці, слайди, об’ємні моделі геометричних фігур, відеоматеріали і т.п.);

  - Практичні (уроки — дослідження, практичні роботи).
 5. Застосовуйте різноманітні форми організації роботи учнів на уроці: групову роботу, нестандартні уроки (математичні бої, конкурси «Кращий математик», уроки — презентації і т.п.).
 6. Відстежуйте результати процесу навчання математики за допомогою різних видів і форм контролю, таких як: контрольні, самостійні, тестові роботи; математичні диктанти (алгебраїчні, геометричні), заліки, контроль за картками і т.п.
 7. Знайомте учнів з історією розвитку математики як науки, з біографіями видатних вчених-математиків. Для цих цілей організовуйте на початку уроку такий момент, як «історична довідка».
 8. Давайте дітям творчі завдання, наприклад, скласти математичну казку на тему «Дроби» або скласти математичний кросворд на якійсь із тем.
 9. Влаштовуйте відкриті, інтегровані уроки, поєднуючи математику з такими предметами, як фізика, інформатика і т.д.
 10. Систематично перевіряйте домашнє завдання учнів з математики, виставляйте оцінки за його виконання.
 11. Звертайте увагу на відстаючих учнів, тому що математика — складний предмет і вимагає певних здібностей.
 12. Проводьте олімпіади з математики, виявляючи найбільш обдарованих учнів. Для подібних учнів можуть бути організовані додаткові елективні курси з математики.