Як виконати дослідницьку роботу


 

Наукове дослідження завжди передбачає досить великий обсяг роботи, безліч завдань і адаптацію до мінливих умов праці. Щоб виконати все в строк і якісно, ​​потрібно заздалегідь розпланувати час, визначити алгоритм дій і вибрати форму викладу результатів дослідження.Інструкція

  1. Визначте тему вашого дослідження. Вона повинна бути не дуже широкою, актуальною і не до кінця вивченою. Вибираючи тему, враховуйте кількість і доступність інформації, яку по ній можна знайти. Якщо в ході дослідження вам потрібно буде проводити досліди, дізнайтеся наперед, чи вдасться вам знайти необхідне обладнання.
  2. Сформулюйте мету вашого дослідження і детально розпишіть завдання, які потрібно виконати, щоб її досягти. По ходу роботи список завдань можна доповнювати або скорочувати. Формулювання можуть трохи змінюватися, однак суть, що визначає напрямок дослідження, повинна залишатися незмінною.
  3. Складіть план роботи. Запишіть в таблицю всі кроки, які необхідно здійснити в ході дослідження. Навпроти кожного кроку напишіть передбачувані терміни виконання та залиште вільну колонку, в якій будете фіксувати реальні терміни.
  4. Приступайте до збору інформації. Відберіть найбільш авторитетні, докладні і новаторські роботи по темі. Проаналізуйте кожну з них. Напишіть, чому присвячено дослідження автора, коротко опишіть його концепцію або точку зору, а також висновки, до яких він прийшов. Дайте свою оцінку цьому наукової праці, відзначте його сильні і слабкі сторони. На завершення огляду літератури зробіть загальний висновок про те, наскільки розроблена досліджувана вами тема, чи є в роботах прогалини або спірні моменти.
  5. Відповідно до завдань і складеним планом проведіть практичне дослідження. Час і способи його проведення залежать від сфери, в якій ви працюєте, і безпосередньо від теми. У письмовій роботі поясніть методику дослідження і розкажіть, чому саме її ви визнали найбільш підходящою. Опишіть хід роботи, проаналізуйте її результати і досить докладно сформулюйте висновки.
  6. Якщо в розділі, присвяченому практиці, ви посилаєтеся на схеми, графіки, фотографії, таблиці і т.д., розмістіть їх у додатку. Там повинен бути зібраний весь ілюстративний матеріал. Якщо його занадто багато, виберіть найбільш показові приклади.