Як виконати науково-дослідну роботу


 

Основу будь-якої галузі наукового знання становить дослідницька робота. А для початківця ученого участь в таких дослідженнях є також способом продемонструвати свої навички та вміння, методологічну грамотність та обізнаність в теоретичних питаннях, що стосуються предмета наукового інтересу. Виконання науково-дослідного проекту починається з вивчення існуючих підходів до проблеми і з ретельного планування.Інструкція

  1. Визначте область майбутнього дослідження, його цілі і завдання. Це може бути, приміром, якийсь спірне питання, по якому науковий світ поки не прийшов до згоди. Дослідження повинно бути актуальним, тобто містити в собі нагальну задачу, що стосується реальних проблем, що стоять перед конкретною наукою, яку ви представляєте.
  2. Складіть докладний план, відповідно до якого ви будете проводити дослідження. Він не повинен бути занадто загальним, але і зайва деталізація на першому етапі не потрібна. У процесі обмірковування концепції роботи та накопичення матеріалу уточнюйте окремі положення плану.
  3. Сформулюйте робочу гіпотезу. У найзагальнішому вигляді вона являє собою наукове припущення, істинність якого вам належить довести або спростувати в ході наукових досліджень. Чітке виклад гіпотези допоможе правильно визначити методику роботи і підібрати відповідний інструментарій.
  4. Проведіть інформаційний пошук за темою дослідження. Читайте основними роботами, що стосуються предмета дослідження. Знайомство з літературою почніть з публікацій найбільш відомих авторів. При роботі з кожним джерелом звертайте увагу на список рекомендованої літератури. Це дозволить скласти досить повне уявлення про розробленості теми дослідження.
  5. Якщо це передбачено планом, проведіть експериментальну частину дослідження. Фіксуйте умови проведення досвіду і суттєві деталі, щоб надалі відобразити їх у звіті без спотворень. Обов’язковою умовою хорошого експерименту є повторюваність результатів. Іншими словами, при бажанні будь-який дослідник повинен мати можливість повторити досвід, щоб порівняти результати з вашими висновками.
  6. Оформіть результати наукового дослідження у вигляді звіту або статті. Це найбільш відповідальний етап проведення дослідження. Звіт повинен містити всі істотні моменти, що стосуються дослідження, а також основні висновки, що підтверджують або спростовують робочу гіпотезу. У висновку звіту доречно оцінити доцільність продовження досліджень з даної теми і постаратися сформулювати ключові завдання на майбутнє.