Як виміряти ринок

Як виміряти ринок

Ринок вимірюється трояко: через оцінку показників здійснених угод; через оцінку залучених ресурсів і через оцінку існуючих ризиків. Всі разом, ці способи допомагають правильно оцінити перспективи розвитку та особливості будь-якого ринку.

Інструкція

  1. Вибравши для вимірювання ринок або його сегмент, обов’язково поставте рамки географічні (тобто ринок певної території) та хронологічні (тобто часовий відрізок — найчастіше це квартал або рік).
  2. Почати можна з будь-якого з трьох пунктів. Наприклад, з ресурсів ринку. Основних ресурсних груп три:

    - Перша — зайняті на цьому ринку люди. Описуються ці ресурси статистично: через функціональну структуру (керівники, споживачі, наймані працівники і т.д.) і через соціально-демографічну (стать, вік, соціальні тяжіння і т.д);

    - Друга група — матеріальні та виробничі ресурси (в абсолютному, не грошовому вираженні): матеріали, необхідні для виробництва товарів або виконання послуг, для сервісних і ремонтних робіт, обладнання, верстати і т.д.

    - Третя група — медійний ресурс ринку, тобто ступінь присутності (частоти згадки в різних контекстах) компаній, присутніх на ринку, топ-менеджерів, висловлювань споживачів, реклами в ЗМІ.
  3. Оцінений угод на ринку проводиться також трьома основними способами: виміром параметрів угод у фінансовому вираженні — розподілу угод по середній сумі, за групами (споживчі, В2В), по предмету угод. Два інших інструменту — це оцінка обсягу ринку (тобто скільки товарів або послуг реально спожито) і його ємності (тобто платоспроможного попиту). Обсяг і ємність ринку оцінюються також структурно — частками, по провідним гравцям, — і динамічно, як зміна впродовж кількох років.
  4. І, нарешті, ризики, обчислювані як статистична ймовірність втрати грошей при входженні в ринок нового гравця, при виході з ринку, при викиді на ринок нового товару або послуги, а також група адміністративних ризиків (пов’язаних зі зміною законодавства, зміні місцевої виконавчої влади, а також управлінської реорганізації). Ризики оцінюються як у відсотках ймовірності втрати, так і у ймовірних сумах втрат при настанні тих чи інших несприятливих подій.