Як виміряти заземлення

Як виміряти заземлення

Захисне заземлення являє собою навмисне електричне з’єднання з землею або металевими нетоковедущими деталями, які можуть опинитися під напругою внаслідок замикання на корпус. Заземлення покликане усунути небезпеку ураження струмом від дотику до корпусу, воно знижує напругу між корпусом і землею до безпечного значення. Відповідно до правил періодично проводиться вимірювання опору заземлювального пристрою.

Вам знадобиться

Вимірювач заземлення

Інструкція

  1. Виберіть прилад для вимірювання опору контуру заземлення пристрою. Для прикладу наводиться послідовність дій при використанні вимірювача заземлення М416. Він призначений для вимірювання опору заземлення, активних опорів і визначення питомого опору грунту. Діапазон вимірювань приладу складає від 0,1 до 1000 Ом.
  2. Перед проведенням вимірювань необхідно зменшити кількість факторів, що викликають додаткову похибку. Встановіть вимірювач строго горизонтально, далеко від потужних електричних полів, використовуйте тільки передбачені інструкцією джерела живлення, визначте і врахуйте наявність можливих джерел перешкод. Перешкоди змінного струму і високочастотні радіоперешкоди виявляються по коливаннях стрілки приладу.
  3. Встановіть харчування в прилад. Джерелом харчування служать три послідовно з’єднаних гальванічних елементів напругою 1,5 В кожний.
  4. Встановіть перемикач в положення «Контроль 5 Ом», натисніть кнопку і обертанням ручки «реохорда» добийтеся установки стрілки індикатора в нульову позначку вимірювальної шкали.
  5. Підключіть до приладу з’єднувальні дроти, попередньо оглянувши їх і перевіривши цілісність ізоляції.
  6. Поглибите додаткові допоміжні електроди (заземлювач і зонд) на глибину 0,5 м і підключіть до них з’єднувальні дроти.
  7. Перемикач встановите в позицію «Х1».
  8. Натисніть кнопку, а потім обертанням ручки «реохорда» підведіть стрілку індикатора до нуля. Результат вимірювання помножте на множник.