Як вимовити слово «каталог»

Як вимовити слово

Правильний вибір наголосу в словах російської мови залежить від різних причин — іноді слід орієнтуватися на мову, з якого запозичене дане слово, іноді наголос пояснюється граматично (дивлячись якою частиною мови є слово), деякі слова необхідно просто запам’ятати.

Інструкція

  1. Слово «каталог» походить від грецького katalogos і означає «перелік, список». На грецькій мові ударним тут є другий склад. Також і в багатьох європейських мовах, запозичивши це слово в греків, прийнято зберігати наголос першоджерела.
  2. Однак у російській мові однозначно прийнятий інший варіант проголошення слова «каталог», а саме з наголосом на останній склад. Використовуйте саме це наголос, про якому б вигляді каталогу ви не говорили: алфавітний каталог, каталог товарів, каталог виставки.
  3. Таке проголошення є єдино правильним, на відміну, наприклад, від таких слів як «сир», «дівочий», «минуло», де допускається наголос як на перший, так і на другий склад. Зауважте, що таких слів у російській мові дуже мало, і для більшості все-таки існують суворі правила щодо постановки наголосу. Цікаво, що навіть багато бібліотечні працівники наполягають на помилковому проголошенні слова «каталог» з наголосом на «а» другого складу.
  4. Також наголос на голосну «о» мають і прикметники, похідні від цього іменника: каталожний ящик, каталожна картка.
  5. Щоб було простіше запам’ятати, на який же склад падає наголос у слові «каталог», завчіть коротку римовану фразу: «Бандерлоги уволок каталог». Інший варіант вірші для запам’ятовування:

    Ми вимовляємо «каталог»,

    Ударний тут — останній склад!
  6. Запам’ятовуйте відразу групи однотипних слів, наголос яких часто викликає сумнів. Так само, як і в слові «каталог», останній ударний склад є літературною нормою для таких слів як «договір», «дзвонить», «портфель», «квартал» та деяких інших.

Корисні поради

У випадках, коли ви сумніваєтеся в правильності наголосу, скористайтесь орфоепічні словники, які підказують правильну вимову слів. У багатьох таких словниках особливо відзначаються випадки наголоси, що викликають дискусії.