Як вимовляти німецькі слова

Як вимовляти німецькі слова

Фонетична система німецької мови відрізняється великою кількістю проізносітельних правил. Людина, що володіє великою лексичною базою, досконало володіє граматикою, виглядатиме безграмотним, ігноруючи фонетичні закони німецької мови.

Інструкція

 1. Щоб правильно вимовляти німецькі слова, уважно вивчіть основні фонетичні закони цієї мови. Особливу складність при читанні та вимові представляють звукосполучення, утворені голосними. У словах, де поруч стоять два звуки «а», наприклад, «Saat», «Waage» звук «а» вимовляється протяжно.
 2. Якщо голосний звук стоїть на початку слова, як наприклад «an» «und» «Ende», вимовляєте його чітко, не приголомшуючи. В академічній німецької фонетиці цей произносительной закон називається «Кнаклауд» (твердий приступ).
 3. У словах, де зустрічається звукосполучення «ie» — «dienen», «Lied», «tief», звук «е» не читається, а вимовляється довгий «i».

  Звук «i» буде вимовлятися довго в поєднаннях «ih» (ihm, ihn) і «ieh» (Vieh, ziehen).

  Якщо ж звук «i» знаходиться між двох приголосних (mit, bitte, Wind), то він вимовляється коротко, без зайвої довготи.
 4. Звук «е» читається як [ий] в таких поєднаннях:

  - Eu (neu, heute, Freund);

  - Äu (läuten, Gebäude);

  - Oi / oy (Broiler, Boy).
 5. Звук «е» читається як [ай] в наступних випадках:

  - Ei (Seite, deide);

  - Eih (leihen verzeihen);

  - Ai (Mai Saite);

  - Ay (Bayern).
 6. Особливої ​​уваги заслуговують звуки ä (а-умлаут), ü (у-умлаут), ö (о-умлаут). Дані голосні звуки не мають аналогів у російській мові, та правильного їх вимову повинен навчати фахівець.
 7. Приголосні звуки в німецькій мові так само утворюють різні сполучення, правильне прочитання яких неможливо без знань фонетичних правил.
 8. Найбільш складним для розпізнавання і грамотного функціонування в мові є звук [ш], який утворюється шляхом утворення складних звукосполучень. Звук [ш] в німецькій мові вимовляється в наступних випадках:

  - Sch (schade, Schule)

  - Ch на початку слова (Chef, charmant)

  - S + p, t (Spiele, Stunde)
 9. Якщо один і той же приголосний звук повторюється двічі (Puppe, Wetter), то обидва приголосних вимовляються чітко, розбірливо.
 10. Ще одне важливе правило фонетичне німецької мови свідчить, що ненаголошені голосні не підлягають редукції. Саме недотримання даної произносительной норми відразу видає російськомовних емігрантів і туристів за кордоном.