Як виплачувати дивіденди з ТОВ


 

У компаніях з організаційно-правовою формою «Товариство з обмеженою відповідальністю» покладається виплачувати дивіденди засновникам організації. Ця процедура оформляється протоколом ради учасників, де розподіляються частки з нерозподіленого прибутку. На підставі цього документа грошові кошти видаються через касу підприємства або переводяться на розрахункові рахунки засновників.Вам знадобиться

— бухгалтерський баланс;
- Норми законодавства про ТОВ;
- Статут організації;
- Видатковий ордер;
- Платіжне доручення;
- Протокол установчих зборів.

Інструкція

  1. Термін виплати дивідендів повинен бути прописаний в статуті компанії. Як правило, товариства з обмеженою відповідальність нараховують їх своїм учасникам кожен квартал. Розмір грошових коштів залежить від частки засновника в статутному капіталі.
  2. Дивіденди виплачуються з нерозподіленого прибутку, отриманого компанією за квартал або інший період (який прописаний в статуті). Відсотки нараховуються кожному з учасників у залежності від частки, яку він вніс до статутного капіталу при створенні товариства. Якщо якусь частину організація викупила, то з неї дивіденди не виплачуються.
  3. Для розподілу дивідендів збирається рада учасників, на якому приймається рішення про частки і суми грошових коштів у вигляді протоколу. На документі пишеться найменування Товариства, місто його місця розташування. Протокол датується, нумерується.
  4. Першим пунктом протоколу буде затвердження фінансових результатів діяльності підприємства за квартал у вигляді бухгалтерського балансу. Другим — напрямок п’яти відсотків чистого прибутку в резервний капітал, що рекомендовано робити відповідно до норм законодавства про ТОВ.
  5. У третьому розділі вкажіть відсоток від прибутку, який належить кожному з учасників. Напишіть суми грошових коштів дивідендів. Впишіть персональні дані засновників.
  6. Вкажіть строки, в які слід виплатити дивіденди учасникам товариства. Як правило, грошові кошти видаються протягом місяця з моменту підписання протоколу засновниками. Завірте документ підписами кожного з учасників.
  7. Видайте грошові кошти фізичним особам з каси підприємства за допомогою видаткового касового ордера. Юридичним особам (компаніям, у який є частка в Товаристві) перерахуйте дивіденди через банк, надрукувавши платіжне доручення.