Як виплатити частку в статутному капіталі


 

У федеральному законі прописано право будь-якого учасника вийти з товариства, для цього необхідно продати свою частку в статутному капіталі товариства. Продаж частки може бути здійснено без згоди інших учасників, якщо це зазначено в Статуті організації.Інструкція

  1. Для виходу з товариства ви повинні написати заяву. Товариство протягом 3 місяців з дня отримання вашої заяви зобов’язане виплатити вам дійсну вартість частки в статутному капіталі. Вартість визначається на підставі даних бухгалтерської звітності організації за звітний період, що передує даті подачі заяви. З вашої згоди вам може бути видано майно за вартістю відповідає розміру вашої частки в статутному капіталі товариства. (Ст. 23 Федерального закону N 14-ФЗ). Оплата може бути здійснена як готівкою, так і безготівковим розрахунком.
  2. Вартість частки виплачується суспільством за рахунок різниці між вартістю чистих активів і розміром СК. Якщо різниці буде недостатньо, суспільство має зменшити розмір свого статутного капіталу. (П. 8 ст. 23 Федерального закону № 14-ФЗ).
  3. Після переходу вашої частки суспільству, протягом одного року вона повинна бути розподілена між усіма учасниками, що залишилися. Розподіл відбувається пропорційно існуючим часткам у статутному капіталі. У Статуті може бути передбачена можливість продажу частки всім або деяким учасникам, а також будь-якій третій особі (за умови що продається частка була повністю оплачена). (П. 2, 3 ст. 24 Федерального закону № 14-ФЗ). При продажу частки третій особі вам необхідно оформити угоду купівлі — продажу у нотаріуса.
  4. Протягом 1 місяця суспільством повинні бути надані документи для державної реєстрації змін до органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб. Всі зміни набудуть чинності для третіх осіб, тільки після моменту державної реєстрації. (П. 7.1 ст. 23 ФЗ-14). При реєстрації змін заявником є ​​керівник товариства. До документів необхідно буде докласти заява учасника про вихід.