Як виплатити дивіденди засновнику


 

На підставі фінансової звітності підприємства за рік на зборах акціонерів приймається рішення про виплату дивідендів. Облік, оподаткування і оформлення цієї операції залежить від того, хто є засновником і якими сумами нерозподіленого прибутку володіє організація.


Інструкція

  1. Складіть річний бухгалтерський баланс і підведіть підсумкову суму чистого прибутку підприємства за даний звітний період. Зберіть загальні збори акціонерів підприємства, на якому приймається рішення про виплату дивідендів засновникам. На підставі цього складається протокол зборів і видається наказ про розподіл чистого прибутку. Дану операцію треба відобразити в бухгалтерському обліку списанням потрібної суми з рахунку 99 «Прибутки та збитки» на кредит субрахунка 94.1 «Прибуток, що підлягає розподілу».
  2. Пам’ятайте, що виплата дивідендів може бути здійснена тільки при дотриманні ряду умов. Статутний капітал повинен бути повністю сплачений, підприємство не має ознаки банкрутства і розподіл прибутку не приведе до нього, а також вартість чистих активів повинна бути менше суми резервного фонду або статутного капіталу. Дані вимоги зазначені в ст.29 Федерального закону № 14-ФЗ.
  3. Розрахуйте розмір дивідендів пропорційно часткам, що належить засновникам. Відобразіть нарахування цих сум в бухгалтерському обліку. Якщо засновник є юридичною особою або фізичною особою, не працюють на підприємстві, то відкривається дебет за рахунком 84.1 і кредит за рахунком 75.2 «Розрахунки по доходах із засновниками. Для засновників, які працюють в організації, розрахунки ведуться по кредиту рахунку 70 «Розрахунки з персоналом».
  4. Виплатите дивіденди засновникам. З юридичними особами розрахунки проводяться за допомогою перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку. При цьому необхідно відкрити кредит за рахунком 51 «Розрахунковий рахунок» і дебет за рахунком 75.2 на відповідну суму. Фізичним особам дивіденди виплачуються з каси з оформленням видаткового касового ордера, тому в бухобліку операція відображається на кредиті рахунку 50 «Каса».