Як виплатити дивіденди

Як виплатити дивіденди

Більшість юридичних осіб функціонує у формі товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств. Якщо акціонерне товариство виплачує дохід від участі в організації, то воно повинно визначитися, в якому розмірі і по яких типів акцій будуть проводитися виплати. Дивіденди, як правило, виплачуються з чистого прибутку акціонерного товариства.

Інструкція

  1. Дивіденди можуть виплачуватися в строки, які зазначені в статуті організації або при прийнятті рішення загальними зборами. Рішення приймається за допомогою голосування. Якщо більша частина акціонерів голосує за прийняття рішення про позачергову виплаті дивідендів, значить виплата буде проведена. Для кожної виплати наглядова рада або рада директорів складає перелік учасників, які мають право отримати дивіденди, а також рекомендує розмір виплат.
  2. Якщо статутом не обумовлені терміни, протягом яких грошова сума повинна надійти на рахунок акціонера, то згідно із законодавством, виплата повинна бути здійснена не пізніше ніж через 60 днів після прийняття рішення.
  3. Після прийняття рішення про виплату дивідендів бухгалтер повинен утримати з кожної суми податки. Порядок оподаткування залежить від того, якому особі виплачуються дивіденди — це може бути фізична особа чи юридична. Крім того, воно може бути резидентом або нерезидентом. У разі якщо дивіденди виплачуються фізичним особам-резидентам або російським організаціям, податок вважається однаково, тільки в першому випадку утримується прибутковий податок, а в другому — податок на прибуток.
  4. При виплаті дивідендів різниця між нарахованими доходом і сумою, яка отримана від інших організацій акціонерним товариством, обкладається податком. Загальна сума до розподілу зменшується на суму, що підлягає виплаті юридичній особі нерезиденту або фізичній особі-нерезиденту. Із залишку ще необхідно відняти отримані в поточному податковому періоді дивіденди розподіляє організацією. Якщо раніше оподатковуваний дохід не зменшувався, то треба відняти останні суми дивідендів. Це необхідно для того, щоб не вийшло подвійне оподаткування. При цьому ніякої ролі не грає, за якою відсотковою ставкою утримувався або не утримувався взагалі податок в останнього податкового агента.
  5. У бухгалтерському обліку нарахування дивідендів відображається так: Дебет «Нерозподілений прибуток» № 84, Кредит «Розрахунки з засновниками» № 75. У разі якщо нарахування відбувається співробітникам організації, можна використовувати рахунок «Розрахунок по оплаті праці» № 70. За рахунком № 75 ведеться аналітичний облік по кожному засновнику, виключаючи власників акцій «на пред’явника». Утримання податків відображається за допомогою проводки: Дебет «Розрахунки з засновниками» № 75 і Кредит «Розрахунки за податками» № 68.

Зверніть увагу

Загальні збори акціонерів може або погодитися з рекомендаціями наглядової ради щодо розміру дивідендів, або знизити розмір виплат, але підвищити не може.

Корисні поради

Рішення про розподіл і виплату дивідендів повинно фіксуватися в протоколі проведення загальних зборів акціонерів.