Як виплатити неустойку


 

У разі невиконання або неналежного виконання умов договору підприємство зобов’язане виплатити контрагенту неустойку. Даний вид штрафних санкцій розраховується згідно з прийнятими домовленостями або правилам, прописаним у відповідних законодавчих актах. В обліку неустойка відбивається на інших витратах підприємства.


Інструкція

  1. Отримайте від контрагента письмову претензію про виплату неустойки за порушення умов договору. При цьому необхідно, щоб в документі були вказані причини нарахування штрафних санкцій, сума і строки сплати. Згідно ст. 331 Цивільного кодексу порядок розрахунку неустойки повинен бути прописаний в письмовій угоді. В іншому випадку вона розраховується на підставі законодавчих актів. Наприклад, якщо ви поставили неякісний товар або порушили терміни його поставки, то звернутися необхідно до п.1 ст.23 Закону про захист прав споживачів. Пеня в цьому випадку нараховується в розмірі 1% від ціни продукції або замовлення.
  2. Задовольните вимоги контрагента з виплати неустойки протягом десяти днів або в зазначені терміни. В іншому випадку споживач має право стягнути з вас штраф в розмірі 50% від суми неустойки на поточну дату. Якщо ви не згодні з пред’явленими сумами штрафних санкцій, то оскаржуйте претензію в судовому порядку.
  3. Врахуйте виплату неустойки в бухгалтерії на дату її формування, при цьому не важливо, коли були здійснені фактичні виплати. Необхідно зазначити, що отримання неустойки у вигляді доходу відображається в обліку на дату її визнання боржником. Відкрийте кредит за рахунком 91.2 «Інші витрати» на визнану суму штрафних санкцій в кореспонденції з рахунком 76.2 «Розрахунки за претензіями».
  4. Перерахуйте розмір неустойки на розрахунковий рахунок контрагента або сплатите її з каси підприємства. У другому випадку в обов’язковому порядку необхідно оформити видатковий касовий ордер. Відобразіть в бухгалтерському обліку цю операцію на дату оплати на дебеті рахунку 76.2 і кредиті рахунку 50 «Каса» або 51 «Розрахунковий рахунок».
  5. Нарахуйте податки на суму виплаченої неустойки. Якщо штрафні санкції сплачуються фізичній особі, то на них необхідно нарахувати податок на дохід фізичних осіб та відобразити їх перерахування до бюджету на рахунку 68.1. При цьому виплата неустойки проводиться на суму за вирахуванням розміру ПДФО. При розрахунку податку на прибуток пеня враховується у складі позареалізаційних витрат на дату визнання.