Як виправити бухгалтерську помилку

Як виправити бухгалтерську помилку

У бухгалтерській звітності трапляються помилки, неточності у розрахунках, помилки, що відбулися в результаті неполадок у програмному забезпеченні або викликані некомпетентністю працівника. У зв’язку з цим господарські операції відображаються недостовірно, звітність може бути спотворена. Допущені в бухгалтерії помилки та їх наслідки підлягають обов’язковому виправленню.

Вам знадобиться

Знання методів виправлення помилки, а саме:

Інструкція

 1. Способи виправлення помилок залежать від того, коли виявлені помилки і наскільки вони істотні. Вам слід віднести виявлену помилку до одного з типів:

  - Суттєвим і несуттєвим помилок звітного року, які виявлені до закінчення цього року;

  - Суттєвим і несуттєвим помилок звітного року, які виявлені після закінчення цього року;

  - Суттєвих помилок попереднього звітного року, які виявлені після дати підписання бухгалтерської звітності за цей рік, але до дати подання такої звітності;

  - Суттєвих помилок попереднього звітного року, які виявлені після подання бухгалтерської звітності за цей рік, але до моменту затвердження такої звітності у встановленому законодавством України порядку;

  - Суттєвих помилок попереднього звітного року, які виявлені після затвердження бухгалтерської звітності за цей рік;

  - Несуттєвим помилок попереднього звітного року, які виявлені після дати підписання бухгалтерської звітності за цей рік.
 2. Виправте помилку поточного року до його закінчення. Виконайте запис на відповідних рахунках бухгалтерського обліку в місяці, в якому виявлено помилку методом «сторно» або «зворотними» проводками.
 3. Виправте помилку поточного року, виявлену після його закінчення, а також помилку, виявлену до дати подання звітності або до дати її затвердження. Виконайте це так само, як і в Кроці 2, але у звіті за грудень минулого року.
 4. Виправте помилку минулого року, виявлену після затвердження бухгалтерської звітності за минулий рік. Виконайте записи за відповідними рахунками бухгалтерського обліку в нинішньому поточному звітному періоді.
 5. Виправте несуттєву помилку, виявлену після дати підписання бухгалтерської звітності. Виконайте записи за відповідними рахунками бухгалтерського обліку в тому місяці звітного року, в якому несуттєва помилка була виявлена.
 6. Складіть бухгалтерську довідку до річної бухгалтерської звітності. У довідці поясніть характер істотних помилок, виправлених у звітному періоді, суму коригування по кожній статті бухгалтерської звітності, суму коригування початкового сальдо самого раннього з представлених періодів звіту.

Зверніть увагу

Необхідно, щоб регістри бухгалтерського обліку були захищені від несанкціонованих виправлень. Подібні зміни повинні бути обгрунтовані і завірені підписом уповноваженої особи з обов’язковим зазначенням дати виправлення.

Корисні поради

Бухгалтерська довідка має містити обов’язкові реквізити:

- Найменування документа;

- Дату складання;

- Назва організації;

- Зміст господарської операції;

- Вимірювачі в натуральних одиницях (якщо можливо) і в грошовому виразі;

- Перелік посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- Підписи відповідальних осіб.