Як випустити облігації

Як випустити облігації

Процедура випуску облігацій досить добре формалізована і включає в себе кілька етапів. Перш за все, слід враховувати, що випуск облігацій дозволяється не раніше третього року існування суспільства, при цьому обов’язковою умовою є затвердження річної бухгалтерської звітності за два фінансові роки.

Вам знадобиться

- Цивільний кодекс РФ;
- Федеральний закон від 22.04.96 р. № 39-ФЗ «Про ринок цінних паперів»;
- Стандарти емісії цінних паперів та реєстрації проспектів цінних паперів.

Інструкція

 1. Почніть з розробки концепції випуску облігацій. Концепція має враховувати загальну стратегію розвитку організації, цілі емісії, розгорнутий опис декількох варіантів емісії, а також план виведення облігацій на вторинний ринок цінних паперів. Важливе значення має також пошук потенційного інвестора на ринку цінних паперів.
 2. Після розробки загальної концепції випуску облігацій прийміть зважене рішення про випуск облігацій або про обгрунтованому відмову від емісії (якщо, припустимо, аналіз показує відсутність вигоди від цієї процедури). Питання про випуск та розміщення облігацій відноситься до компетенції ради директорів (в акціонерному товаристві) або до компетенції загальних зборів учасників (у товаристві з обмеженою відповідальністю).
 3. При прийнятті позитивного рішення про емісію облігацій визначте кількість і номінал цінних паперів; порядок і термін погашення облігацій; спосіб розміщення (закрита або відкрита підписка); ціну розміщення облігацій та інші умови.
 4. Визначте коло осіб, серед яких планується розмістити облігації, якщо мова йде про закритій підписці.
 5. Визначте частку випуску облігацій, неможливість розміщення якої дозволить вважати випуск відбувся (така частка не може бути менше 75% від випуску).
 6. Підготуйте перелік майна, яким облігації можуть оплачуватися, якщо оплата буде проводитися не грошовими, а іншими засобами.
 7. Прийміть рішення про випуск облігацій. Затвердження проводиться не пізніше півроку з моменту ухвалення рішення про розміщення облігацій. Рішення затверджує рада директорів або замінює його орган управління. Документ, який містить рішення про випуск, повинен містити дату підписання і бути скріпленим печаткою емітента.
 8. Підготуйте проспект цінних паперів. У разі розміщення шляхом відкритої підписки необхідна його державна реєстрація. Якщо передбачається закрита підписка на облігації серед кола осіб, число яких перевищує 500, також потрібна реєстрація проспекту. Як правило, реєстрація проспекту проводиться одночасно з реєстрацією випуску облігацій.
 9. Уявіть документи на державну реєстрацію випуску облігацій. Це слід зробити не пізніше трьох місяців з моменту затвердження рішення про емісію або не пізніше одного місяця, якщо одночасно затверджується і проспект. Орган, який здійснює реєстрацію, приймає рішення протягом місяця з моменту отримання документів.
 10. При отриманні позитивного рішення про реєстрацію приступайте до розміщення облігацій. Розміщення проводиться у строки, зазначені в зареєстрованому рішенні про емісію облігацій. Термін розміщення не може перевищувати одного року з моменту реєстрації.
 11. Після закінчення строку розміщення надайте до реєструючого органу звіт про підсумки емісії. На це відводиться місяць з моменту закінчення терміну розміщення. Звіт повинен бути затверджений виконавчим органом товариства (відповідно до статуту), а також головним бухгалтером товариства-емітента.