Як вирахувати частку

Як вирахувати частку

Законодавством Російської Федерації для суб’єктів цивільного обороту передбачена можливість бути учасником спільної (часткової) власності. Кожен з її учасників має право володіти, користуватися і розпоряджатися майном нарівні з іншими власниками за взаємною угодою, укладеною між ними.

Інструкція

  1. Відповідно до Цивільного Кодексу Російської Федерації будь-яка річ, яка знаходиться у власності кількох осіб, є їхньою спільною власністю. У свою чергу загальна власність може бути спільної (без визначення часток кожного з власників), або частковий (з чіткою регламентацією частки кожного власника). Частки кожного з власників визначаються угодою, в якій вказано внесок кожного у придбання речі та визначено порядок її користування. Загальне правило визначення часток у спільній власності звучить так: «якщо частки учасників часткової власності не можуть бути визначені на підставі закону і не встановлені угодою всіх її учасників, частки вважаються рівними».
  2. Майно подружжя, яке спільно нажите ними в період шлюбу, є спільною (сумісної) власністю. Частки кожного чоловіка при поділі спільно нажитого майна вважаються рівними. Інший порядок поділу майна може бути визначений сторонами при укладанні шлюбного контракту.
  3. Розпорядження спільним майном, його продаж, здача в оренду, в заставу і т.д. здійснюється за угодою з іншими власниками. Проте кожен з них має право в будь-який момент зажадати виділу його частки у спільному майні. Тут застосовано таке правило: «якщо річ можна розділити в натурі (без втрати її основних якостей), то виділяється необхідна частка, інакше інші учасники виплачують вартість виділеної частки, або вона продається третій особі». Право виділу частки (при відсутності сприяння інших власників в питанні про її відокремлення від загальної маси) має право вимагати в судовому порядку.

Зверніть увагу Зверніть увагу

У випадку, коли власник речі, що знаходиться у спільній (частковій) власності, збирається її продати третім особам, він повинен повідомити про це (письмово) іншим його учасникам. Якщо ніхто з інших власників не виявив бажання придбати його частку, вона може бути продана третій особі. При укладанні угоди купівлі-продажу з третьою особою без повідомлення про продаж інших власників вона може бути визнана недійсною. При виявленні бажання будь-якого з учасників спільної власності про придбання вже проданої частки, права за угодою можуть бути переведені на нього.