Як вирахувати витрату

Як вирахувати витрату

Витрати в бухгалтерському обліку — це зменшення прибутку за допомогою вибуття активів організації, наприклад, коштів або появи будь-яких зобов’язань перед іншими організаціями.

Інструкція

  1. Витрати, пов’язані з виробництвом продукції поділяються на прямі і непрямі. Прямі витрати — це, наприклад, заробітна плата персоналу, зайнятого безпосередньо виробництвом продукції, закупівля матеріалу для виробництва продукції. Непрямими витратами визнаються: зарплата адміністративно-управлінського відділу, інші витрати, які не впливають на випуск продукції, наприклад, канцелярські приналежності.
  2. Непрямі витрати відображаються на рахунку 25 «загальновиробничі витрати» або на рахунку 26 «загальногосподарські витрати». По закінченню місяця витрати, записані на рахунку 25, сумуються і списуються проводкою: Д20 «основне виробництво» К25.
  3. Також надходять і з витратами, які відображені на рахунку 26, тільки кредитуються вони з рахунку 26. Також з 26 рахунку списати можна на дебетовий 90 «продажу».
  4. Після переміщення готової продукції на склад бухгалтер повинен це відобразити проводкою Д43 «готова продукція» або 40 «випуск продукції» К20.
  5. Після продажу продукції робиться запис: Д90.2 «собівартість продажів», К43 «готова продукція».

    З вище написаного випливає, що суму витрат можна подивитися, відкривши сальдо по рахунку 90.