Як вирішити демографічну проблему

Як вирішити демографічну проблему

Загалом кількість людей на Землі зростає, проте в розвинених країнах гостро стоїть демографічна проблема: смертність перевищує народжуваність, через що відбувається постійне скорочення чисельності населення. Ця «хвороба благополучних країн» стосується і Росії.

Інструкція

  1. При боротьбі з депопуляцією на державному рівні робота ведеться в кількох напрямах, перше з яких — стимулювання народжуваності. Відомо, що лише для простого відтворення (тобто для підтримки нинішнього числа людей) на кожну зрілу жінку має припадати не менше ніж 2,3 дитини. Тому держава надає підтримку багатодітних сімей (мають 3 і більше дітей) у вигляді допомог і пільг, програм доступного житла та ін
  2. Разом з тим, рівень матеріальної забезпеченості не так вже суттєво впливає на кількість дітей. Досвід благополучних європейських країн і великих російських міст показує, що в благополучних сім’ях в принципі немає бажання мати більше 1-2 дітей. Це пов’язано в першу чергу з докорінною зміною представлення жінок про свою роль. Сучасні дами хочуть реалізовувати свої амбіції, будувати кар’єру, жити активним громадським життям, що не так просто робити з дітьми на руках. Частково зняти це протиріччя здатні інститути дошкільної освіти, які дозволяють жінці повернутися до роботи незабаром після народження дитини.
  3. Друге ключове напрямок у вирішенні демографічних проблем Старого Світу полягає в зниженні рівня смертності та збільшення тривалості життя. З цією метою здійснюється розвиток охорону здоров’я, підвищується його доступність для населення. У більшості європейських країн ці програми досить успішно реалізуються. Однак на тлі низької народжуваності це дає так зване «старіння нації» (тобто збільшення середнього віку населення і зменшення процентного числа працездатних громадян стосовно утриманцям).
  4. Одним із способів забезпечити приріст населення в європейських країнах, у тому числі в Росії, стало залучення мігрантів. Проте, враховуючи, що в держави Європи прибувають в основному представники мусульманського світу, це призводить до підвищення соціальної напруженості і сплесків міжнаціональних конфліктів. Тема неминучості трудової міграції заслуговує окремого розгляду, разом з тим уряди країн Європи все частіше пропонують робити ставку на внутрішні резерви — підвищення народжуваності і зниження смертності корінного населення.