Як вирішити приклади з алгебри

Як вирішити приклади з алгебри

Алгебра являє собою розділ математики, предметом вивчення та розуміння якої є операції та їх властивості. Рішення прикладів з алгебри зазвичай має на увазі під собою рішення рівнянь, які мають невідоме, і кожна їх частина являє собою або одночлен, або многочлен по відношенню до невідомої величини.

Інструкція

  1. Запам’ятайте, що основою або базою для вирішення будь-яких рівнянь є тотожні перетворення. Вони дозволяють вирішувати всі види рівнянь: і тригонометричні, і показові, і ірраціональні. Врахуйте, що існує два види тотожних перетворень. Перший полягає в тому, що до обох частин рівняння ви можете додати або відняти один і те ж число або вираз (будь-яке, в тому числі і з невідомою величиною). Другий варіант тотожних перетворень: обидві частини рівняння ви вправі помножити (розділити) на один і той же вираз чи одне і те ж число (крім нуля). Подивіться, як це працює на прикладі лінійного рівняння ((х +2) / 3) + х = 1-3/4х
  2. Щоб скоротився знаменник, помножте обидві частини дробу на 12. Тобто приведіть її до спільного знаменника. Тоді скоротиться і трійка, і четвірка. Отримайте такий вираз: (x +2) / 3 + х = 1-3/4х.
  3. Розкрийте дужки, отримавши вираження виду: 12 ((х +2) / 3 + х) = 12 (1-3/4х)
  4. Скоротіть дріб: 4 (х +2) +12 х = 12-9х
  5. Розкрийте дужки: 4х +8 +12 х = 12-9х
  6. Перенесіть висловлювання з іксом вправо, без ікси вліво отримаєте рівняння виду: 4х +12 х +9 х = 12-8, вирішивши яке, отримаєте остаточну відповідь: х = 0,16
  7. Врахуйте, що алгебра популярна квадратними рівняннями. Запам’ятайте практичні прийоми, які дозволять вам через неуважність знизити кількість помилок при вирішенні квадратних рівнянь. Не лінуйтеся, будь квадратне рівняння приводите до лінійного виду, правильно вибудовуйте свій приклад. Попереду ікс в квадраті, потім простий ікс, останнім вільний член. Далі постарайтеся позбавлятися від негативного коефіцієнта, для його ліквідації множте частини рівняння на -1. При наявності в рівнянні дробових коефіцієнтів прагнете позбавитися від дробів, множенням всього рівняння на відповідний множник. Перевірки коріння по теоремі Вієта.