Як вирішувати генетичні завдання з біології

Як вирішувати генетичні завдання з біології

У шкільному курсі біології, в старших класах ви напевно познайомилися, або ж ще познайомитеся з генетичними завданнями. Генетика — дуже цікава наука. Вона вивчає закономірності мінливості і спадковості. Представники кожного з біологічних видів відтворюють собі подібних. Однак немає ідентичних особин, всі нащадки в більшій чи меншій мірі відрізняються від своїх батьків. Генетика, як наука, дає можливість прогнозувати і аналізувати передачу спадкових ознак.

Інструкція

  1. Для вирішення генетичних завдань використовують певні типи дослідження. Метод гібридологічного аналізу був розроблений Г. Менделем. Він дозволяє виявити закономірності успадкування окремих ознак при статевому розмноженні організмів. Сутність даного методу проста: при аналізі певних альтернативних ознак простежується передача їх серед нащадків. Також проводитимуться точний облік прояви кожного альтернативного ознаки і характер кожної окремої особини потомства.
  2. Основні закономірності успадкування також були розроблені Менделем. Учений вивів три закони. Надалі їх так і назвали — закони Менделя. Перший — це закон одноманітності гібридів першого покоління. Візьміть дві гетерозиготні особини. При схрещуванні вони дадуть два види гамет. Потомство у таких батьків з’явитися в співвідношенні 1:2:1.
  3. Другий закон Менделя — це закон розщеплення. в основі його твердження, що домінантний ген не завжди пригнічує рецесивний. У цьому випадку не всі особини серед першого покоління відтворюють ознаки батьків — з’являється так званий проміжний характер успадкування. Наприклад, при схрещуванні гомозиготних рослин з червоними квітками (АА) і білими квітками (аа) виходить потомство з рожевими. Неповне домінування досить поширене явище. Воно зустрічається і в деяких біохімічних ознаках людини.
  4. Третій закон і останній — закон незалежного комбінування ознак. Для прояву цього закону необхідне дотримання кількох умов: не повинно бути летальних генів, домінування повинно бути повним, гени повинні перебувати в різних хромосомах.
  5. Осібно стоять завдання з генетики статі. Розрізняють два види статевих хромосом: Х-хромосома (жіноча) та Y-хромосома (чоловіча). Пол, який має дві однакові статеві хромосоми, називають гомогаметною. Пол, який визначається різними хромосомами, називається гетерогаметних. Пол майбутньої особини визначається в момент запліднення. У статевих хромосомах, крім генів, що несуть інформацію про стать, містяться й інші, не мають ніякого відношення до цього. Наприклад, ген, відповідальний за згортання крові, несе жіноча Х-хромосома. Зчеплені з підлогою ознаки передаються від матері до синів і дочок, від батька ж — тільки до дочок.