Як вирішувати одновимірні масиви


 

В інформатиці роботі з масивами приділяється велике значення. Адже саме у вигляді масиву можна уявити безліч елементів одного типу. Об’єднані в одну структурну групу, ці дані мають одне ім’я та індекси розміщення, за допомогою яких і здійснюється доступ до кожного елементу. В масивах можуть міститися символи, арифметичні дані, структури, покажчики та ін Найпростіша послідовна сукупність елементів називається одновимірним масивом.Інструкція

 1. Будь-яке рішення одновимірного масиву повинно полягати у зверненні до його елементів і тій чи іншій їх обробці. При цьому зазвичай використовуються цикли (for, while та ін.) Як правило, нумерація індексу йде від першого елемента масиву (i = 0) до останнього (i
 2. Оголосіть одновимірний масив М числового типу (int, float тощо) із заданою розмірністю N, де, наприклад, N дорівнює 20. На початковому етапі роботи з масивом обнуліть всі значення його елементів. Для цього кожному з них привласніть значення нуль.
  Приклад відповідного коду програми на мові С + + буде виглядати наступним чином:

  int М [20];
  for (int i = 0; i
  М [i] = 0;

 3. Дайте елементу k масиву задане значення, наприклад, число 255. В цьому випадку не потрібно задавати цикл і пробігати кожен елемент, нарощуючи індекс-лічильник i. Досить звернеться до елемента k за допомогою наступної конструкції М [k] = 255.
 4. Збільште значення передостаннього елемента масиву на 10. Для цього спочатку необхідно обчислити індекс цього елемента. Так як відома загальна розмірність масиву, і вона дорівнює N, отже, передостанній елемент буде мати індекс N-1. Однак тут слід врахувати особливості різних мов програмування. Так, в С + + індексація елементів будь-якого масиву починається не з першого, а з нульового значення, таким чином, код програми на С + + з рішенням даного завдання буде виглядати так: М [N-2] + = 10. Оператор «+ =» виробляє додавання числа 10 до вже наявного значенням у клітинці масиву.
 5. Дайте всім ненульовим елементам масиву значення їх індексу. Тут знову варто використовувати циклічну конструкцію, але крім неї необхідно буде поставити умову (if). Послідовно в циклі перевірте кожен елемент одновимірного масиву, відмінно чи його значення від нуля. Якщо умова виконується, то дані, що містяться в елементі, замінюються на значення його індексу в масиві.
  Приклад коду програми на мові С + +:

  for (int i = 0; i
  if (М [i]! = 0)
  М [i] = i;

  Тут оператор порівняння «! =» Встановлює хибність рівності записаного виразу.