Як вирішувати окислювально-відновні реакції

Як вирішувати окислювально-відновні реакції

Окислювально-відновними називаються такі хімічні реакції, в ході яких змінюються ступені окислення в елементів, що входять до складу вихідних речовин і продуктів. Рішення рівняння окисно-відновних реакцій, насамперед, залежить від поставленого завдання.

Інструкція

 1. Питання звучить таким чином: які з перерахованих реакцій є окисно-відновними?

  Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4

  Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2

  Рішення за зразком вищенаведених прикладів зводиться до того, що над кожним елементом в лівих і правих частинах реакцій проставляються ступеня його окислення. Ті реакції, де ці ступеня мінялися, і є окислювально-відновні.
 2. Завдання може звучати так: потрібно зрівняти методом електронного балансу рівняння окислювально-відновної реакції. Для прикладу, візьміть вже використану реакцію витіснення водню цинком, коли в результаті утворювалася сіль хлориду цинку і газоподібний водень.
 3. Легко можна бачити, що в ході цієї реакції ступеня окислення міняли цинк і водень, а в хлору вона залишалася незмінною. Запишіть це в такий спосіб:

  Zn0 — 2е-= Zn2 +

  H + + е-= Н0
 4. З рішення зрозуміло, що для того, щоб «урівноважити» ці два електрони, віддані цинком, кількість іонів водню, що приймають електрони, в лівій частині рівняння треба подвоїти. Запишіть це наступним рівнянням: Zn + 2HCl = ZnCl2 + Н2.
 5. Перевіряючи кількості атомів елементів в лівій і правій частинах реакції, переконайтеся, що рівняння вирішено правильно.
 6. Вирішити рівняння окислювально-відновної реакції можна і методом електронно-іонного балансу. Розгляньте все той же приклад, тільки запишіть все вихідні речовини й всі продукти реакції в іонній формі: Zn0 + H + + Cl-= Zn2 + + Cl-+ H20.
 7. Викресливши однакові іони в лівій і правій частинах рівняння (іони хлору), отримаєте скорочений запис: Zn0 + H + = Zn2 + + H20.
 8. Легко зрозуміти, що для рівняння кількості іонів і зарядів, перед іоном водню в лівій частині треба поставити коефіцієнт 2. І загальний вигляд рівняння: Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2.