Як вирішувати рівняння прямої

Як вирішувати рівняння прямої

Коренем будь-якого рівняння завжди є деякі точки на числовій осі. Якщо в рівнянні одне шукане число, то воно буде розташовуватися на одній осі. Якщо два невідомих, то ця точка буде розташовуватися в площині, на двох перпендикулярних осях. Якщо три — то в просторі, на трьох осях. Рівняння прямої вирішується, як правило в декартовій системі координат, де дві осі, і зводиться до побудови двох точок та їх з’єднання для одержання прямої лінії.

Вам знадобиться

Лінійка, олівець.

Інструкція

 1. Загальний вигляд рівняння прямої: у = kх + b. У всіх коефіцієнтів можуть бути різні знаки, це не ускладнює рівняння, треба тільки вміти оперувати ними при обчисленні.

  Приклад: дано рівняння у = 3х +2. У даному рівнянні: k = 3, b = 2.
 2. Для побудови прямої лінії необхідно знайти координати «ікс» — «ігрек» двох точок (можна і більше).

  Координата «х» вибирається довільно (краще взяти число поменше, щоб не будувати велику систему координат). Нехай х1 = 0, х2 = 1.

  Координата «у» знаходиться з рівняння, в яке замість ікса підставляється придумане значення, і вирішується як простий приклад. у1 = 3 * 0 +2 = 2, у2 = 3 * 1 +2 = 5

  Вийшли дві точки з координатами (0, 2) — перша точка, (1, 5) — друга точка.
 3. Далі будуються дві взаємоперпендикулярних осі Х і У, що перетинаються в точці «нуль». На них відзначаються знайдені значення відповідно, тобто «ікс перше» координуються з «ігрек перше», а «ікс друге» — з «ігрек друге».

  Отримані точки з’єднуються за допомогою лінійки і олівця. Дана лінія і є шукана пряма.