Як вирішувати завдання по економічному аналізу


 

Економічним аналізом є система спеціальних знань, за допомогою якої вивчаються господарські процеси та їх взаємозв’язку. Аналіз економічної інформації дозволяє прийняти правильні управлінські рішення в діяльності підприємств. Ось тому важливо зрозуміти основні принципи рішення задач з економіки.


Інструкція

 1. Прочитайте уважно умову задачі по економічному аналізу. Визначте систему якісних і кількісних показників, що характеризують роботу об’єкта, що описується в ній. При якісному аналізі необхідно дослідити порівняльні характеристики даних процесів. Визначте метод аналізу. Знайдіть формули розрахунку, за допомогою їх розрахуйте дані показники.
 2. Виявити фактори, що вплинули на результати роботи об’єкта. Класифікуйте їх, тобто об’єднайте в групи за якоюсь ознакою. Визначте кількісні показники для кожної групи факторів, так як даний вид аналізу заснований на кількісних порівняннях та вивченні ступеня зміни економічних явищ і процесів до зміни різних факторів. Виберіть метод факторного аналізу стосовно до умов в задачі. За допомогою формул розрахуйте показники ступеня впливу кожного фактора на результати роботи об’єкта.
 3. Визначте резерви за даних умов задачі. Резервами в економічному аналізі називаються вимірні можливості підвищення ефективності виробництва, а також втрачені можливості розвитку даного виду діяльності, що може бути досягнуто в результаті поліпшення використання ресурсів, проведення організаторських заходів, вдосконалення методів управління. Резерви виявляються по всіх виробничих факторів.
      
 4. Оформіть висновок за рішенням завдання, який повинен висловити суть економічного аналізу та містити три позиції:
  - Показники (перерахуйте, які показники ви розраховували і вкажіть їх значення, охарактеризуйте динаміку в їх змінах);
  - Фактори (опишіть чинники, що вплинули на результати роботи, приведіть розрахункові дані, що характеризують вплив кожного з них);
  - Резерви (перерахуйте виявлені резерви для даного об’єкта, вкажіть розрахункові дані по ним).