Як вирішувати завдання з аудиту


 

Досвідчені аудитори користуються підвищеним попитом, їхня праця добре оплачується, тому що багато солідні фірми замовляють послуги з проведення аудиту. Щоб стати хорошим фахівцем в це області, при вивченні даного предмета важливо навчитися вирішувати практичні завдання з аудиту. Для цього необхідно зрозуміти принцип їх вирішення.Інструкція

 1. Уважно прочитайте умови задачі. Визначте, до якого розділу бухгалтерського обліку можна віднести інформацію, зазначену в умовах завдання, тобто виявите предмет перевірки (облік товарів, готової продукції, грошових коштів і т.д.). Знайдіть порушення, які були зроблені при відображенні первинних документів на рахунках бухгалтерського обліку організації. Рішення задачі зводиться до оформлення висновку або висновку по ситуації.
 2. Оформіть вирішення завдання наступним чином. У першому пункті висновків коротко опишіть виявлене порушення. У другому пункті напишіть, як і коли потрібно було відобразити первинні документи та операції з ним в обліку при даній ситуації. Вкажіть вірні бухгалтерські проводки, користуючись планом рахунків бухобліку та їх кореспонденцією.
 3. Опишіть в третьому пункті наслідки того, як відбилося неправильне відображення бухгалтерської операції (або її відсутність) на результат фінансово-господарської діяльності організації, тобто зменшилася або збільшилася собівартість реалізованої продукції, як змінилася внаслідок цього сума податку на прибуток. Перевірте правильність обчислення інших податків при даних порушеннях і напишіть висновок по цьому пункту. При необхідності розрахуйте суму ненарахованих податків.
 4. Розгляньте приклади розв’язання задач з аудиту з даного алгоритму. Припустимо, за її умовами при перевірці первинних документів організації і зіставленні дати господарської операції в документі з датою їх відображення в обліку аудитором встановлено, що 25 грудня перевіряється періоду була проведена продаж морозильної скрині вартістю 38 000 руб. Первісна вартість скрині — 40 000 руб., Знос — 10 000 руб. Розрахунки з покупцем не були зроблені. Відвантаження не була відображена на рахунках бухгалтерського обліку за станом на останню звітну дату року.
      
 5. Оформіть рішення задачі

  Висновки:
  1. Продаж основного засобу не відображена на рахунках бухобліку, не врахована сума доходу з його продажу: (38000 — (40000 — 10000) = 8000 руб., Що спричинить за собою недонарахування податку на прибуток.

  2. Не відображені проводки по реалізації основного засобу:
  Дебет 62, Кредит 91.1 — 38 000
  Дебет 01.2, Кредит 01.1-40000
  Дебет 02, Кредит 01.2 — 10 000
  Дебет 91.2, Кредит 01.2 — 30 000
  Дебет 91.9, Кредит 99 — 8000

  3. Амортизація за звітний рік нараховано в більшій сумі. Неправильно розраховується податок на майно (на суму проданого основного засобу). Ці дві операції збільшують собівартість продукції і, тим самим, зменшують податок на прибуток. Крім цього, не нарахований ПДВ з реалізації. Все це впливає на достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності. »
  Користуючись цим алгоритмом, можна вирішити будь-яке завдання з аудиту.