Як вирішувати завдання з фізики на силу

Як вирішувати завдання з фізики на силу

Фізика — один з найскладніших шкільних предметів. У той же час, школяр, який вирішує завдання з фізики на хорошому рівні, без особливих проблем може здати всі ЄДІ і вступити в технічний ВУЗ. Рішення фізичних задач особливо корисно ще й тим, що формує раціональне і логічне мислення, необхідне студенту вузу, в якому (як і у всіх технічних навчальних закладах) профілюючим предметом буде фізика.

Вам знадобиться

Калькулятор, зведення основних фізичних формул

Інструкція

  1. Перед рішенням завдання треба заповнити розділ «Дано», в якому потрібно представити короткий запис задачі. Тут потрібно вказати всі фізичні величини, значення яких фігурують в задачі. Далі потрібно заповнити розділ «Пошук», в який потрібно записати всі необхідні для вирішення величини.
  2. Наступним кроком є ​​складання малюнка до задачі. Від правильності малюнка залежить і правильність виконання рішення. Неправильний малюнок неодмінно приведе вас до невірного відповіді. Для складання малюнка спершу розберіться, про що йде мова в задачі. Зобразіть спершу всі тіла і об’єкти, що у фізичному процесі. Це можуть бути матеріальні точки, похилі площини, різні перегородки, блоки і підвіси. Останнім етапом при складанні правильного малюнка є поєднання цих об’єктів між собою (зчеплення матеріальних точок, їх прив’язка до блоків, важелів або підвісів).
  3. Після того, як ви складете малюнок, необхідно відзначити всі сили, що діють на матеріальні точки. Не забувайте і про те, що на тіло може діяти декілька сил поспіль. В результаті у вас повинен вийде креслення для вирішення, подібний до представленого на картинці.
  4. Закони Ньютона — найголовніший інструмент, що дозволяє вирішувати завдання з фізики на силу. Найчастіше доведеться користуватися другим і третім законами Ньютона. За другим законом прискорення, отримане тілом, прямо пропорційно доданої до нього силі і обернено пропорційно його масі. В алгебраїчній формі це записується як F = m * a, де F — рівнодіюча (сума) всіх сил, що діють на тіло, m — його маса, a — прискорення. Третій закон Ньютона говорить про те, що сила дії дорівнює силі протидії по модулю і однакові за природою. Це записується як | F12 | = | F21 |, де ліва частина рівняння показує силу, з якою перше тіло діє на друге, а права — дія другого тіла на перше.
  5. Далі ми записуємо загальне рівняння до задачі, де в одній частині рівняння записуємо всі сили, що діє на тіло, а в другій — рівнодіюча всіх сил за другим законом Ньютона. Загальний вигляд рівняння:

    F1 + F2 + F3 +…+ FN = m * a. Що дуже важливо, знаки в рівнянні розставляємо з урахуванням малюнка.
  6. Далі ми підставляємо в отримане рівняння всі відомі значення і знаходимо необхідні величини. Так ми можемо вирішити будь-яке завдання з фізики на силу, головне не помилитися в розрахунках і вірно записати відповідь.

Корисні поради

Найголовніше при вирішенні фізичних задач — практика. Вирішуйте якомога більше завдань різного рівня складності. Не засмучуйтеся невдач — підходьте до викладача і розбирайте незрозумілі завдання з ним. Застосовуючи такий підхід ви досить скоро зможете вирішувати будь-які фізичні завдання і пояснювати усілякі процеси на якісному рівні.