Як вирішувати завдання з фізики

Як вирішувати завдання з фізики

При вирішенні задач з фізики слід пам’ятати, що в них відображається фізична реальність оточуючого нас світу. Рішення будь-якої задачі, навіть дуже простий, має починатися з розпізнавання явища і уявного його подання. І тільки після цього можна приступити до вирішення.

Інструкція

 1. Оформіть завдання: коротко запишіть умову, оформіть завдання малюнком.

  Правильно поставте до задачі питання.
 2. Потім перевірте, чи знаходяться всі задані величини в одній системі (СГС, СІ та ін.) У випадку, коли величини знаходяться в різних системах, висловіть їх в одиницях тієї системи, яка прийнята для вирішення завдання.

  Обміркуйте зміст завдання і визначте розділ фізики, до якого вона належить, а також які в ній потрібно застосувати закони. Після визначення застосовуваних законів, запишіть відповідні цим законам формули.
 3. Визначте? чи всі параметри, що застосовуються у формулі, відомі. Якщо з’ясується, що число невідомих більше, ніж число рівнянь, то додайте рівняння, які випливають із малюнка та умови.

  Дотримуйтеся такого принципу: скільки в задачі невідомих, стільки і має бути формул.
 4. Розв’яжіть систему рівнянь. Вирішуйте завдання в загальному вигляді, а саме — в буквених позначеннях. Після виконання завдання в загальному вигляді зробіть перевірку розмірності отриманої величини. З цією метою в формули підставте не числа, а розмірності тих величин, які в неї входять.

  Рішення заброньований правильно, якщо відповідь відповідає розмірності шуканої величини.
 5. Підставте у формулу числові значення і прорахуйте.

  Тепер проаналізуйте, а потім сформулюйте відповідь.

  Щоб навчитися вирішувати завдання з фізики, вирішуйте їх щодня. Після такого тренування кожна наступна задача буде вирішуватися все швидше і швидше. Придбане вміння розв’язувати задачі з фізики в нагоді не тільки в школі, а й при навчанні у ВНЗ.