Як виробити стратегію

Як виробити стратегію

Розробка стратегії розвитку підприємства передбачає складання конкретного довгострокового плану для досягнення певної мети. При його складанні варто орієнтуватися або на мінімізацію витрат на підприємстві або на вузькоспеціалізоване виробництво.

Інструкція

 1. Проведіть аналіз галузі, до якої відноситься ваше підприємство і виявити коло довгострокових заходів для досягнення конкретних цілей, в залежності від:

  - Конкурентоспроможності підприємства;

  - Обсягів ресурсів, які потрібні для досягнення цілей;

  - Термінів, відведених на вирішення тих чи інших проблем, пов’язаних з організацією підприємства.
 2. У загальному вигляді стратегічний план повинен мати наступні пункти:

  - Тенденції розвитку вашої галузі;

  - Положення вашого підприємства в галузі;

  - Основні цілі розвитку вашого підприємства;

  - Фінансові завдання, які необхідно вирішити для досягнення цілей;

  - Дії по створенню конкурентних переваг;

  - Заходи щодо реорганізації підприємства, необхідні для досягнення цілей.
 3. Існують три основні типи вироблення стратегії підприємства на ринку, з урахуванням всіх пунктів загального плану. Якщо ви вирішили при реорганізації підприємства домогтися максимального зниження витрат виробництва і реалізації товарів, ви будете повинні посилити матеріально-технічну та інженерно-конструкторську базу, а також забезпечити роботу системи постачання і збуту продукції.
 4. Підприємства другого типу роблять акцент на спеціалізації при виробництві товарів для того, щоб створити незаперечні конкурентні переваги в найкоротші терміни. Однак для цього вам доведеться прийняти на роботу велику кількість висококваліфікованих фахівців з маркетингу, дизайну та проведення НДДКР. Крім того, будуть потрібні чималі витрати і на забезпечення вашого високотехнологічного виробництва рядовими кадрами, і на закупівлю необхідного обладнання.
 5. Третій тип стратегії передбачає фіксацію на якомусь одному сегменті ринку та концентрації всіх виробничих потужностей на цьому сегменті. Для цього вам буде необхідно провести серйозний аналіз не тільки вашої галузі, а й інших галузей, в продукції яких зацікавлена ​​ваша цільова аудиторія. Вибравши третій тип, ви зможете або домогтися максимального зниження витрат виробництва товарів на вашому підприємстві, або заявити про себе як про фірму, що спеціалізується на якихось певних типах товарів, що випускаються вашої галуззю.