Як виставити рахунок-фактуру

Як виставити рахунок-фактуру

Рахунок-фактура — це документ, згідно з яким покупець приймає ПДВ до відрахування або відшкодування з бюджету за наданими продавцем товарів, робіт, послуг. Неправильно заповнена рахунок-фактура документом не є і не розглядається.

Інструкція

 1. Рахунки-фактури складаються тільки платниками податків. Фірмам, не сплачують ПДВ, заповнювати рахунки-фактури не потрібно. Якщо ПДВ дорівнює нулю, рахунок-фактура все одно складається із зазначенням 0% ПДВ у відповідній графі.
 2. Рахунок-фактура заповнюється в 2 примірниках і виставляється покупцеві протягом 5 днів, не рахуючи день відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг).
 3. В одному примірнику рахунок-фактура складається платником податків у разі отримання від покупця передоплати або часткової оплати, виконання власними силами будівельно-монтажних робіт, безоплатної передачі майна, отримання фінансової допомоги, виникнення позитивних сумових різниць.
 4. Допускається виписка рахунку-фактури комбінованим способом — за допомогою комп’ютера і від руки.

  Реєстрація рахунків-фактур проводиться в хронологічному порядку з початку року.

  Суми в рахунках-фактурах зазвичай вказуються в рублях, хоча допускається відображати розрахунки в іноземній валюті та умовних одиницях. У цьому випадку курс перерахунку повинен бути відображений в договорі між покупцем і постачальником.
 5. Згідно з Правилами ведення журналів обліку рахунків-фактур, заповнюється рахунок-фактура наступним чином. У рядку 1 — порядковий номер і дата виписки рахунка-фактури.

  У рядку 2 — найменування продавця у відповідність з установчими документами.

  У рядку 2а — місце знаходження продавця відповідно до установчих документів

  У рядку 2б — ІНН і КПП платника податку-продавця. Якщо продаж здійснюється філією, то вказується КПП філії.
 6. У рядку 3 — поштова адреса відправника вантажу. Якщо продавець і відправник вантажу — одна особа, в цьому рядку пишеться «він же». При виконанні робіт чи наданні послуг в рядку ставиться прочерк.

  У рядку 4 — найменування вантажоодержувача (покупця) відповідно до установчих документів та його поштову адресу або найменування й адреса філії, якщо відвантаження товару здійснюється окремому підрозділу.

  У рядку 5 — номер і дата складання банківського платіжного доручення або касового чека, до якого додається рахунок-фактура і за якими отримана передоплата за товари, роботи або послуги. В іншому випадку ставиться прочерк.
 7. У рядку 6 — найменування покупця у відповідність з установчими документами.

  У рядку 6а — його місце знаходження відповідно до установчих документів.

  У рядку 6б — ІНН і КПП покупця-платника податків.
 8. У графі 1 — найменування російською мовою відвантажених товарів, виконаних робіт або наданих послуг.

  У графі 2 — одиниця виміру товару (в інших випадках — якщо є можливість її вказати)

  У графі 3 — загальна кількість товарів, робіт або послуг відповідно одиниці виміру.

  У графі 4 — ціна товару за одиницю без ПДВ. У разі застосування державно регульованих цін, що включають суму податку — з ПДВ.

  У графі 5 — підсумкова сума за товари, роботи або послуг без ПДВ. Якщо за одним рахунком-фактурою проходить кілька різних товарів, дана графа не заповнюється.
 9. У графі 6 — сума акцизу по підакцизним товарам або не заповнюється.

  У графі 7 -% ставка податку

  У графі 8 — сума ПДВ, що виставляється покупцеві, згідно% ставкою податку.

  У графі 10 — підсумкова сума за товари, роботи або послуг з ПДВ

  У графі 11 — номер митної декларації. Проставляється при здійсненні імпортних операцій. Якщо товари російського виробництва, в графі ставиться прочерк.
 10. Рахунок-фактура підписується директором і головним бухгалтером фірми-продавця з обов’язковою розшифровкою підпису. При відсутності таких підпис і розшифрування підпису здійснюють особи, які мають довіреність від організації та призначені наказом по організації.