Як виставляти оцінки за чверть

Як виставляти оцінки за чверть

Проміжна атестація є зручним способом контролю успішності учнів. При виставленні четвертний оцінки враховуються всі сильні і слабкі сторони дитини. Таким чином можна отримати об’єктивну оцінку його знань.

Інструкція

  1. При використанні застарілого способу виставляння четвертний оцінки, вчитель підсумовував всі отримані дитиною бали і обчислював середнє арифметичне. Цей спосіб проміжної атестації був недосконалим, оскільки при підрахунку не враховувалося, за що ж саме дитина отримала ту чи іншу оцінку.
  2. Між тим, очевидним є те, що велике значення мають бали, зароблені за перевірочну або контрольну роботу. Оцінки за класну роботу і відповіді біля дошки розглядаються як менш значущі. Результати домашніх робіт і зовсім мають невелику вагу, тому що при їх виконанні дитина має можливість скористатися додатковими матеріалами і сторонньою допомогою, він не обмежений у часі, а тому оцінка домашньої роботи є досить суб’єктивною.
  3. Якщо у чверті дитина мала хоча б одну незадовільну оцінку з предмета, то при атестації йому не може бути виставлений вищий бал. Але і з цього правила можуть бути виключення. Якщо у підсумковій контрольній роботі були завдання на тему, по якій у дитини раніше був незадовільний результат, але сама робота виконана на вищий бал, то на розсуд вчителя четвертна оцінка також може бути відмінною.
  4. Підсумуйте всі оцінки, отримані за домашні завдання, і обчисліть загальний результат. Таким же чином порахуйте середній бал за класні роботи. Якщо результати класних і домашніх робіт збігаються, можна вважати, що це об’єктивна оцінка знань учня. Якщо бал за класні роботи вище або нижче, ніж за домашні, варто вважати його пріоритетним.
  5. Порахуйте і оцініть загальний результат контрольних робіт. Якщо він збігається з оцінкою за домашні і класні роботи, варто вважати його четвертним підсумком. Якщо бали за контрольні роботи вище або нижче, слід проаналізувати результати і спробувати зрозуміти причину цього. Якщо перевірочні завдання виконані погано через повільність або неакуратності учня, але об’єктивно його знання вище отриманого результату, можна поставити більш високий бал.

Зверніть увагу

Проміжна і підсумкова атестація учнів першого класу заборонено.