Як виступати на дипломі


 

Підготовка захисної промови до дипломної роботи — серйозне і відповідальна справа. За короткий проміжок часу потрібно встигнути грамотно охарактеризувати основні етапи проведеного наукового дослідження.Інструкція

  1. Підготуйте письмовий план захисної промови до вашої дипломної роботи заздалегідь. У ній краще уникати складних для сприйняття, труднопроизносимих слів і фраз. Розділіть мова на вступну частину, основну і заключну.
  2. Продумайте кілька привітальних слів членам екзаменаційної комісії. Потім, у вступній частині промови повідомте тему дипломної роботи, обгрунтуйте її актуальність, вкажіть мету, об’єкт, а також предмет дослідження. Не поспішайте при вимові слів, так як це може спровокувати поверхневе дихання і посилити хвилювання.
  3. В основній частині захисної промови теоретичні тези приводите в стислому вигляді — максимум двома пропозиціями. Оптимальна кількість тез — три-чотири. Коротко охарактеризуйте досліджуваний об’єкт, повідомте результати проведеного аналізу. Вкажіть причини, що перешкоджають ефективному функціонуванню розглянутого «механізму».
  4. При висвітленні результатів вашої практичної діяльності спирайтеся на конкретні дані, а також базу досліджень. Повідомте комісії, на якому саме підприємстві або ж в якій установі організовувалися методики та експерименти, що перевіряють теоретичні постулати. Підкріплюйте затвердження різними фактами та цифрами.
  5. Повідомте про підсумки практичних досліджень. Уявіть рекомендації щодо вдосконалення освітленого процесу або явища. Додайте плановані результати, яких може досягти підприємство після впровадження вашої методики у виробництво.
  6. В заключній частині роботи озвучте висновки за результатами вашого наукового дослідження. Зазвичай це позитивний результат, досягти який можливо після впровадження запропонованих технологій. Закінчете мова подячними словами, наприклад: «Дякую за увагу».

Корисні поради

Перевірте заздалегідь наявність технічних засобів оснащення та можливість їх використання в ході захисту вашої дипломної роботи.