Як вивчати програмування

Як вивчати програмування

Програмування — дуже велика і різноманітна сфера діяльності. Сучасні програми часом представляють собою складні системні комплекси, що містять до декількох десятків мільйонів рядків вихідного коду. Традиційні методи розробки програм, що виникли на ранньому етапі розвитку інформатики, ускладнилися і розширилися. Проте вивчення програмування краще починати з азів.

Інструкція

  1. Вивчіть за літературними джерелами прийняті стандарти розробки програм, включаючи основні методи взаємодії з ресурсами операційних систем.
  2. Усвідомте найпростішу послідовність дій при створенні програми. Послідовні кроки включають в себе постановку задачі, побудова математичної моделі, складання алгоритму, розробку програми. Ускладнення програм, характерне для сучасного програмування, також передбачає наявність особливого етапу — проектування, що часом займає до 95% зусиль програміста, а решта 5% припадають на безпосереднє кодування інформації, тобто написання тексту програми.
  3. Навчіться коректно ставити завдання для складання алгоритму програми. Завдання має бути сформульована однозначно і в термінах, зрозумілих іншому розробнику. Точно визначите вихідні дані, результат, обмеження в ресурсах, якщо вони є. Поставтеся до цього етапу відповідально, оскільки виправлення помилок, допущених на етапі постановки завдання, зажадає великих витрат праці і часу.
  4. Визначтеся з математичними моделями, які ви будете використовувати при побудові програм. Поставлену задачу слід переформулювати в термінах відповідних математичних об’єктів і підібрати або розробити відповідний математичний метод її рішення.
  5. Відпрацюйте навик складання алгоритму. У самому загальному випадку алгоритм — це послідовність дій, однозначно веде до потрібного результату. Вам належить навчитися перекладати побудовану модель в послідовність інструкцій, що визначають відповідний алгоритм.
  6. Особливу увагу приділіть формування правильного стилю програмування. Одне з основоположних вимог до добре складеною програмою — наявність коментарів. Коментувати зміст операцій необхідно для того, щоб користувачі і наступні розробники могли застосовувати, коригувати і модифікувати програму. Гірша помилка програміста — програма, не забезпечена коментарями, що є свідченням дилетантського підходу.
  7. Зрозуміло, оволодіння навичками програмування немислимо без практичних дій. Виберіть будь-який з відомих мов програмування і приступайте до вивчення його основ. Придумайте просту задачу і пройдіть всі етапи програмування, включаючи проектування, складання математичної моделі та написання алгоритму. Потім перенесіть вирішення завдання в програмне середовище, відповідну мові програмування. Далі слід компіляція, налагодження програмного коду та тестування програми.

Корисні поради

Джерела:

«Введення в програмування», О.Ю. Богоявленська, 2002.

«Алгоритми + структури даних = програми», Н. Вірт, 1985.

 «Програмування на мові Паскаль: Практичне керівництво», Д. Прайс, 1989.

«Мова програмування C», Б.У. Керніган, Д. Річі, 2001.