Як вивчити англійські часи


 

Граматика англійської мови спочатку викликає паніку у початківця вивчати його людини, особливо якщо мова йде про часи дієслова. Насправді для того, щоб навчитися правильно їх застосовувати, потрібно зрозуміти принципи дії дієслова і вибудувати їх у систему.Інструкція

  1. Як і в російській мові, в англійському дієслово має 3 види часу: Past (минулий), Present (справжнє), Future (майбутнє). Крім того, вони поділяються на групи: Indefinite або Simple (невизначений або просте), Continuous або Progressive (тривале), Perfect (завершене), Perfect Continuous (довгостроково-завершене). Всі часи утворюються шляхом поєднання видів і груп.
  2. Щоб зрозуміти, який час краще використовувати в реченні, спочатку складіть його російською мовою і визначте, як відбувається дія: регулярно, в даний момент, сталося вчора, коли хтось увійшов до кімнати і т.д. Орієнтуйтеся на ознаки, що характеризують протікання дії у часі і ступінь його завершеності.
  3. Часи групи Indefinite або Simple застосовуються для позначення дії, яка відбувається регулярно, щодня, а його точний момент невідомий. Для нього характерні слова-показники: usually, twice a week, on Sundays, often, sometimes, never, in summer, hardly ever і т.д., які констатують факт, що дія відбувається.
  4. Якщо в реченні є такі конструкції: now, at the moment, from 5 to 7, the whole day, when he came і т.д., вживайте Continuous — тривалий час. Воно застосовується, коли мова йде про незавершене процесі, дії, що робилося, робиться або буде робитися в конкретний відрізок часу.
  5. Говорячи про кінченому дії, використовуйте Perfect, якщо в реченні є фрази: already, yet, just, recently, lately і т.д. Ці слова-показники свідчать про наявність результату до певного моменту: щось сталося зараз або вчора до 5 годин, або буде готово до завтрашнього ранку.
  6. Часи групи Perfect Continuous вживаються досить рідко, і швидше за все, стануть в нагоді тільки на іспиті, але для повної картини таки вивчіть їх. Завершено-тривалий час позначає знаходження в процесі дії протягом якогось періоду до певного моменту. По-російськи це можна виразити приблизною формулою: «У квітні буде 10 місяців, як я працюю над книгою» — «In April I’ll have been working on the book for 10 months».
  7. Складіть для кожного з часів лінгвістичні формули, застосовуючи допоміжні дієслова, щоб правильно будувати речення. Наприклад, Future Perfect можна представити поєднанням «will have done», Past Continuous — «was doing», Present Perfect Continuous — «have been doing».
  8. Користуйтеся готовими узагальнюючими таблицями або зробіть власну: вкажіть кожне з часів, його формулу, слова-показники та приклади. Наочні посібники допомагають краще запам’ятати інформацію.
  9. Щоб вивчити часи англійського дієслова, користуйтеся підручниками кількох авторів з різним підходом до навчання. Виконуйте вправи з граматики, використовуючи збірники з відповідями: так ви зможете оперативно перевірити засвоєння матеріалу та усунути прогалини.