Як вивчити бухгалтерію


 

Знання бухгалтерського обліку може стати в нагоді різним фахівцям: економістам, менеджерам, керівникам. Бухгалтеру ж просто необхідно відмінно розбиратися в цій сфері, починаючи від самих основ і закінчуючи тонкощами, що зустрічаються в даному предметі. Він повинен не тільки вміти складати звітність, оформляти документи, але й знати, як зареєструвати юридичну особу, нарахувати зарплату.Інструкція

 1. Читайте основами бухгалтерського обліку. Вивчіть його завдання, основні правила і поняття, які використовують в даній сфері, об’єкти обліку та їх класифікацію. Ви повинні знати, що таке актив і пасив, які операції впливають на їх розміри, що собою являє бухгалтерський баланс, рахунки і система подвійного запису.
 2. Вивчіть «План рахунків бухгалтерського обліку». Вам потрібно добре орієнтуватися в синтетичних і аналітичних рахунках і субрахунках, в позабалансових рахунках. Навчіться складати бухгалтерські проводки, адже вам знадобиться це в роботі.
 3. Бухгалтерська діяльність регулюється державою. Вивчіть нормативні документи: закони про бухгалтерський облік та положення про бухгалтерський облік та бухгалтерської звітності. Бухгалтеру необхідно знати права юридичних осіб за організацію бухгалтерського обліку та вивчити облікову політику підприємства.
 4. Навчіться складати первинні документи. Спочатку вивчіть їх види і вимоги до їх заповнення. Вам потрібно вміти створювати касові і банківські документи, дотримуючись вимог, що пред’являються до їх складання.
 5. Вивчіть порядок відкриття та ведення розрахункового рахунку. Бухгалтер повинен знати, як здійснювати внесок, отримання готівки та інші операції по розрахунковому рахунку, як скласти платіжне доручення і як користуватися випискою з розрахункового рахунку.
      
 6. Касу веде бухгалтер, тому ви повинні вивчити Положення про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетами Банку Росії на території РФ, порядок складання касові документів, таких як прибутковий і видатковий касові ордери, знати про допустимому ліміті в касі і вміти вести касову книгу.
 7. Вивчіть порядок розрахунку та нарахування заробітної плати, адже розрахунками з співробітниками займається бухгалтерія.
  Ви повинні знати, як нараховують різні посібники, відпускні, утримують податок на доходи фізичних осіб та інші утримання, вміти визначити суму внесків на соціальне страхування та правильно розрахувати співробітника при звільненні.
 8. Навчіться складати документи бухгалтерської звітності, такі як бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, вести бухгалтерський облік, використовуючи нормативну базу. Крім цього, бухгалтер формує фінансовий результат діяльності підприємства і обчислює податки, що сплачуються до бюджету. На бухгалтера лежить відповідальність перед підприємством за своєчасну подачу бухгалтерської звітності та сплати податків.
 9. Слідкуйте за змінами в нормативній базі. Положення і закони, що регулюють фінансову діяльність підприємства, можуть змінюватися, тому бухгалтеру важливо бути в курсі останніх змін. Проводите регулярний моніторинг змін, щоб облік на вашому підприємстві вівся коректно.