Як вивчити філософію


 

У багатьох вузах філософію, як важливий елемент наукового знання, викладають навіть на непрофільних спеціальностях. І перед сесією перед студентом може виникнути завдання — запам’ятати великі масиви досить складного матеріалу. У цьому випадку може допомогти методика підготовки до іспиту з філософії.Вам знадобиться

— екзаменаційні квитки;
- Підручники і праці з філософії;
- Конспекти лекцій.

Інструкція

  1. Отримайте екзаменаційні білети, за якими вас буде опитувати викладач. Філософія — це дуже велика сфера знань, тому конкретні теми, що виносяться на іспит, можуть змінюватися в залежності від типу курсу та думки викладача.
  2. Знайдіть відповідну літературу для підготовки. Вам підійде будь підручник з філософії для вищої школи. Також корисним буде вивчення самих філософських праць хоча б у стислому викладі або у вигляді хрестоматії. Бажано мати при собі конспекти лекцій з філософії, які ви повинні були відвідувати. В цьому випадку ви зможете використовувати будь думки і власні напрацювання викладача, що допоможе вам поліпшити думку про себе на іспиті.
  3. Почніть підготовку квитків. Для цього розподіліть залишився до іспиту часом. Наприклад, виділіть по 2:00 для підготовки кожного квитка, залишивши один-два дні безпосередньо перед іспитом для повторення всього курсу.
  4. При вивченні історії філософії намагайтеся запам’ятовувати не велика кількість імен, а назви філософських шкіл, різних течій і коротку суть їх концепцій. Використовуйте навички аналізу вивченого матеріалу. Наприклад, при відповіді на питання про розвиток філософії в античності слід не просто описати створену в той період літературу, а й зробити висновки про специфіку філософського знання в той період, його зв’язки з наукою та політикою.
  5. Під час розбору квитків по окремих напрямках філософії, наприклад, по онтології і гносеології, почніть свою відповідь з короткої історії розвитку цієї дисципліни. Потім опишіть основні поняття, а також сучасний стан філософського знання в даній області.
  6. При підготовці відповідей на квитки, присвячені національної філософії, наприклад, китайської або російської, опишіть не тільки особливості філософського знання в конкретних регіонах, а й причини цієї специфіки — культурні, політичні, релігійні.